Kaavoitus ja maankäyttö
-

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoitus on alueiden käytön ja rakentamisen sääntelyä, jolla päätetään eri toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen, sijoittuminen kunnan alueelle. Kaavoitus on osa maankäytön suunnittelua.

Suomessa kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoihin, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Yksityiskohtaisin kaavoista on asemakaava, ja se on alisteinen yleiskaavalle. Yleiskaavaa ohjaa maakuntakaava. Lisää tietoa maakuntakaavasta Lapin liiton -sivuilta (Linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Kaavoituskatsaus

Pellon kunnan kaavoituskatsaus 2021 (PDF)
 


Vireillä olevat kaavat

Ritavaaran asemakaava

Ritavaara, ehdotusvaiheen kuuleminen (PDF)
Ritavaara, kaavaehdotus (PDF)
Ritavaara, kaavaselostus, ehdotusvaihe (PDF)
Ritavaara, vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin (PDF)

Ritavaara, kaavaluonnos (PDF)
Ritavaara, kaavaselostus, valmisteluvaihe (PDF)
Ritavaara, osallistumis- ja arviontisuunnitelma (PDF)
Ritavalkean pohjavesialue, maaperäselvitys (PDF)
Ritavaaran asemakaavan arkeologinen inventointi (PDF)

Tornionjokivarren yleiskaavan muutos Lempeässä kahden Pellon kunnan omistaman tilan alueella

Valmisteluvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Lempeä (PDF)
Lempeä, yleiskaavan muutoksen selostus (PDF)
Lempeä, kaavaluonnos (PDF)

Ehdotusvaihe

Lempeä, yleiskaavan muutoksen selostus, ehdotusvaihe (PDF)
Lempeä, kaavaluonnos, ehdotusvaihe (PDF)
 

Pellon asemakaavan muutos, korttelit 120, 125 ja 126

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Kauppatie (PDF)


Voimassa olevat kaavat

Kaavoista saat lisätietoa Pellon kunnan teknisestä toimistosta.

Kuntakeskuksen yleiskaava

Pellon kuntakeskuksen yleiskaava (PDF)

Kuntakeskuksen asemakaava

Pellon kuntakeskuksen asemakaava (PDF)

Ahjolan asemakaava

Ahjolan teollisuusalueen kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 ja korttelit 715 - 719 (PDF)
Ahjolan asemakaavan laajennus, asemakaavan selostus (PDF)

Kirkon korttelin asemakaava

Pellon kirkko, kortteli 192 (PDF)
Pellon kirkko, kortteli 192, asemakaavan selostus (PDF)

Kortteli 144 asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kortteli 144 rakennuspaikka 3 (PDF)

Tornionjokivarren yleiskaava

Tornionjokivarren yleiskaava, kaavamerkinnät ja määräykset (PDF)

Jarhoinen (PDF)
Juoksenki (PDF)
Lempeä (PDF)
Mämmilä (PDF)
Teikosuvanto (PDF)
Turtola (PDF)

Miekojärven rantayleiskaava

Miekojärven rantayleiskaava, kaavamerkinnät ja määräykset (PDF)

Miekojärvi (PDF)
Miekojärvi, muutos 2006 (PDF)
Miekojärvi, selostus (PDF)
Miekojärvi, luonto- ja maisemaselvitys (PDF)

Ranta-asemakaavat

Ajankijärven Huhtasenniemen alue, 1988 (PDF)
Ajankijärven Korkianiemen alue, 1988 (PDF)
Ajankijärven Niemivaaran alue, 1988 (PDF)
Alisen Alposjärven alue, 1991 (PDF)
Alisen Alposjärven Viitavaaran alue, 1992 (PDF)
Alisen Alposjärven Viitavaaran alue, muutos 1995 (PDF)
Karhumaan alue, 1992 (PDF)
Karhumaan alue, muutos 1996 (PDF)
Miekojärven Liekkolahden ja Kivilahden alue, 1977 (PDF)
Miekojärven Haikaranniemen alue, 1993 (PDF)
Tornionjoen Honkasuvannon alue, 1995 (PDF)
Tornionjoen Honkasuvannon alue, muutos 2003 (PDF)
Tornionjoen Naamijoen alue, 2018 (PDF)
Tornionjoen Teikosuvannon ja Kosionivan alue, 1982 (PDF)
Ylisen Alposjärven Muosniemen alue, 2018 (PDF)

Palovaara, tuulivoimapuiston yleiskaava

Palovaara, tuulivoimapuiston yleiskaava, hyväksytty (PDF)
Palovaara, tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma, hyväksytty (PDF)
Palovaara, tuulivoimapuiston kaavaselostus, hyväksytty (PDF)

Palovaara, tuulivoimapuiston yleiskaava ehdotus (PDF)
Palovaara, tuulivoimapuiston yleiskaava ehdotus, selostus (PDF)
Palovaara, tuulivoimapuiston osayleiskaava, luonnos (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Palovaaran tuulivoimapuiston yleiskaava (PDF)
Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuistojen arkeologinen inventointi (PDF)
Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoreittien arkeologinen inventointi (PDF)
Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuiston näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (PDF)
Palovaaran tuulivoimapuiston Nord2000-melumallinnus (PDF)
Palovaaran tuulivoimapuiston matalataajuisenmelun leviämismallinnuksen tulokset (PDF)
Palovaaran tuulivoimapuiston välkeselvitys (PDF)
Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimahankkeen luonto- ja linnustoselvitykset, erillisraportti (PDF)
Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimahankkeen lähdeinventointi, erillisraportti (PDF)
Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimahankkeen yhteysviranomaisen lausunto, YVA-selostus (PDF)
Palovaaran tuulivoimapuiston yleiskaava, vastine valmisteluvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin (PDF)

Palovaara, tuulivoimapuiston osayleiskaava, kartta (PDF)


Kiinteistötietojärjestelmän otteet

Valtakunnallisesta kiinteistötietojärjestelmästä (KTJ) on saatavissa Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä seuraavia otteita ja todistuksia:

  • kiinteistörekisteriotteet
  • kiinteistörekisterin karttaotteet
  • lainhuutotodistukset
  • rasitustodistukset
  • todistukset vuokraoikeudesta

Pellon kunnassa kiinteistötietojärjestelmästä myytäviä virallisia otteita ja todistuksia on saatavissa teknisestä toimistosta, osoite Kunnantie 4.

Tekninen toimisto