Sidonnaisuusilmoitukset
-

Sidonnaisuusilmoitukset

Tällä sivulla esitellään:

  1. kuntalain 84 §:n edellyttämien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
  2. luottamushenkilöiden vapaaehtoisesti antamat sidonnaisuusilmoitukset.

Tietoa kuntalain § 84 mukaisista sidonnaisuusilmoituksista

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat:

  • valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kunnanhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
  • lautakuntien ja niiden jaostojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusilmoituksen tekeminen

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Sidonnaisuusilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset on listattu sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Valtuustokauden 2021-2025 sidonnaisuusilmoitukset on käsitelty Pellon kunnanvaltuustossa 13.12.2021 § 102 (linkki pöytäkirjaan aukeaa uuteen ikkunaan).

Sidonnaisuusilmoitus aukeaa nimeä klikkaamalla (PDF).

Heinonen Jussi-Pekka

Keränen Simo

Kilpeläinen-Tuoma Piia

Kovalainen Anne-Mari

Kovalainen Martti

Laitamaa Kaisu

Lakkala Pentti

Maansaari Olavi

Matinlompolo Tanja

Matti Aapomikko

Muukkonen Erkki

Mäki Emma-Maria

Mäki Mila

Mäkituomas Antti

Paakki Tiina

Risku Tapani

Romakkaniemi Hanna-Mari

Rundgren Lasse

Saukkoriipi Sanelma

Uusitalo Tarmo

Virtanen Esa

Vanha Juulianna

Ylisaukko-oja Tuula


Luottamushenkilöt toimielimittäin jaoteltuna löytyvät sivulta: luottamushenkilöt ja toimielimet (avautuu uuteen ikkunaan).