-

Maaseututoimi

Pellon kunnan maaseututoimesta vastaa Ylitornion yhteistoiminta-alueen maaseutuhallintopalvelu.

Ylitornion kunta vastaa kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Pellon, Kolarin ja Ylitornion kuntien maaseutuhallintopalveluiden järjestämisestä siten, että Ruokaviraston alaiset maaseutuhallinnon kuntien tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkunta Ylitornio on turvannut palvelutason ja maksatusketjun varallaolo- ja eriyttämisjärjestelmällä (6 hlö). Maksatusketjun turvaamiseksi teemme tiivistä yhteistyötä Tunturi-Lapin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen kanssa.

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Pellossa maaseututoimisto palvelee pääsääntöisesti keskiviikkoisin. Pellon toimipisteille suositellaan ajanvarausta. Muina päivinä maaseutusihteerit tavoittaa pääsääntöisesti Ylitornion kunnantalon toimistolta.

Maaseutuelinkeinoviranomaisten päätehtävä on hallinnoida sekä vastata Ruokaviraston kansallisten ja EU-rahoitteisten viljelijätukien kuntatason tehtävistä. Lisäksi maaseutuelinkeinoviranomaiset tekevät seuraavia päätöksiä mm. riistavahinkolain mukaiset peto- ja hirvieläinvahingonkorvausasiat, eläintenpitäjä- ja eläintenpitopaikkarekisteröinnit, tukioikeuksien siirtopäätökset, takaisinperintäpäätökset, tuista perittävien ulosottojen sekä panttauksien tallennukset, Poluran mukaiset lausunnot luovutuslupiin sekä tukiehtojen hallinnolliset tarkastukset ja mahdolliset kuulemiset. Järjestämme tarvittaessa neuvontaa maaseutuhallinnon sovellusten sähköiseen asiointiin liittyen (Vipu-palvelu ja Pesä-sovellus). Toimimme myös lausunnonantajana ja yhteistyökumppaneina eri viranomaisille.

Lisätiedot

Marjeta, Henri

Maaseutusihteeri