Kunnan toiminnan järjestäminen
-

Kunnan toiminnan järjestäminen

Kunnan johtamisorganisaatio jakautuu strategiseen ja operatiiviseen tasoon. Strategisesta johtamisesta vastaa luottamushenkilöorganisaatio. Operatiivisen johtamisen vastuu on esimiesorganisaatiolla. 

Kunnan luottamushenkilöorganisaatio koostuu lakisääteisistä ja vapaaehtoisista toimielimistä seuraavasti:

Lakisääteiset toimielimet:

  • kunnanvaltuusto
  • tarkastuslautakunta
  • keskusvaalilautakunta
  • kunnanhallitus.

Vapaaehtoiset toimielimet:

  • elinvoimalautakunta
  • elinvoimalautakunnan jaosto
  • hyvinvointilautakunta
  • yksilöasiainjaosto
  • puheenjohtajajaosto.

Pellon kunnassa toimivat lakisääteiset vaikuttamistoimielimet nuorisoneuvosto, vammaisneuvosto ja ikäneuvosto. 

Pellon kunnan toimielimistä ja niiden tehtävistä saa lisätietoa Pellon kunnan hallintosäännöstä (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Lisätiedot