Luottamushenkilöt ja toimielimet
-

Luottamushenkilöt ja toimielimet

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kuntien päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa. Luottamushenkilöksi valittavan on täytettävä yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset (kuntalaki 33 §). Lisäksi kuntalain 34-36 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista eli erityisestä vaalikelpoisuudesta.

Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat

  • suostumus
  • erottamattomuus
  • määräaikaisuus
  • vaalikelpoisuus
  • virkavastuu
  • poliittinen vastuu.

Tunnusmerkkinä voidaan myös pitää eettistä vastuuta. Kuntalain 69 §:ssä on luottamushenkilön käyttäytymistä koskeva säännös, jossa korostetaan toimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä arvoja.

Kuka on kunnan luottamushenkilö?

Kunnan luottamushenkilöt määritellään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja varajäsenet muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.

Pellon kunnan luottamushenkilöt 2017-2021

Valtuustossa on valtuustokaudella 2017-2021 13 valtuutettua. Kuntavaaleissa 2021 valitaan valtuustoon 17 valtuutettua.

Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pello.fi

Kunnanvaltuusto

Antti Mäkituomas (pj) Johannes Juuso (I vpj)
Jari Vanha (II vpj.) Simo Keränen
Piia Kilpeläinen-Tuoma Jari Konttaniemi
Ilkka Koskela Anne-Mari Kovalainen
Kaisu Laitamaa Pentti Lakkala
Tanja Matinlompolo Erkki Muukkonen
Lasse Rundgren  

 

Kunnanhallitus

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Kaisu Laitamaa Marja Huusko
vpj. Simo Keränen Irja Havela
Anne-Mari Kovalainen Heli Rousu
Jari Konttaniemi Kai Moberg
Erkki Muukkonen Aapomikko Matti
Kaarlo Kauppi Lasse Rundgren
Tanja Matinlompolo Teppo Paakki

 

Tarkastuslautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Jari Vanha Tuomo Waara
vpj. Ilkka Koskela Jussi Sihvo
Marja-Leena Kyrö Anna-Liisa Pasma
Maija-Liisa Pakisjärvi Kaisa Metsäportti
Janne Ranta Pentti Alaoja

 

Hyvinvointilautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Janne Pakisjärvi  Katja Kauppi
vpj. Marja Huusko Riitta Niva
Sari Jurva Esa Rautio
Mauri Mäntynenä Tuula Leinonen
Paula Alaoja Selmasisko Matti
Kai Moberg Kari Rantamäki
Piia Kilpeläinen-Tuoma Hannele Juuso

 

Elinvoimalautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Ilkka Koskela Sakari Lakkapää
vpj. Tapani Kangas Esa Tirroniemi
Teemu Syväniemi Aapomikko Matti
Leila Senbom Eila Havela
Hannele Juuso Teppo Paakki
Janne Niva Maarit Kivilompolo
Sari Konttajärvi Erja Karjalainen

 

Keskusvaalilautakunta

pj. Raija Matinlompolo Sari Jurva
vpj. Olli Juuso Oili Uusi-Seppälä
Lasse Rundgren Kaarlo Kauppi
Matti Buska Marko Suomalainen
Irja Alaniemi Esa Virtanen

 

Valtuuston suhteellisten vaalien lautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
pj. Kaisu Laitamaa Ilkka Koskela
vpj. Lasse Rundgren Katja Kauppi
Pentti Lakkala Janne Ranta
Piia Kilpeläinen-Tuoma Tanja Matinlompolo