Luottamushenkilöt ja toimielimet
-

Luottamushenkilöt ja toimielimet

Luottamushenkilöillä on keskeinen asema edustukselliseen demokratiaan perustuvassa kuntien päätöksenteossa. Ylintä päätösvaltaa kunnassa käyttävät luottamushenkilöt valtuustossa. Luottamushenkilöksi valittavan on täytettävä yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset (kuntalaki 33 §). Lisäksi kuntalain 34-36 §:ssä säädetään toimielinkohtaisista vaalikelpoisuuden rajoituksista eli erityisestä vaalikelpoisuudesta.

Luottamustoimen tunnusmerkkejä ovat

  • suostumus
  • erottamattomuus
  • määräaikaisuus
  • vaalikelpoisuus
  • virkavastuu
  • poliittinen vastuu.

Tunnusmerkkinä voidaan myös pitää eettistä vastuuta. Kuntalain 69 §:ssä on luottamushenkilön käyttäytymistä koskeva säännös, jossa korostetaan toimen hoitamisen moraalisia ja eettisiä arvoja.

Kuka on kunnan luottamushenkilö?

Kunnan luottamushenkilöt määritellään kuntalaissa. Kuntalain mukaan kunnan luottamushenkilöitä ovat valtuutetut ja varavaltuutetut kunnan toimielimiin valitut jäsenet ja varajäsenet kunnan kuntayhtymän toimielimiin valitsemat jäsenet ja varajäsenet muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt.

Pellon kunnan luottamushenkilöt 2021-2025

Valtuustossa on valtuustokaudella 2021 - 2025 17 valtuutettua. 

Kunnanhallituksessa on seitsemän (7) valtuuston valitsemaa jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@pello.fi

Kunnanvaltuusto

Mäkituomas Antti, pj. Keskusta
Rundgren Lasse, 1. vpj. SDP
Muukkonen Erkki, 2. vpj. Kokoomus
Paakki Tiina, 3. vpj. Perussuomalaiset
Kilpeläinen-Tuoma Piia, 4. vpj. Vasemmistoliitto
Kauppi Katja SDP
Keränen Simo Vasemmistoliitto
Kovalainen Anne-Mari Keskusta
Kovalainen Martti Kokoomus
Laitamaa Kaisu Keskusta
Lakkala Pentti Perussuomalaiset
Matinlompolo Tanja Vasemmistoliitto
Mäki Emma-Maria Keskusta
Risku Tapani Vasemmistoliitto
Uusitalo Tarmo Keskusta
Vanha Juulianna Keskusta
Ylisaukko-oja Tuula Keskusta

 

Kunnanhallitus

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Uusitalo Tarmo, pj. Mänty Juha
Keränen Simo, vpj. Rundgren Lasse
Laitamaa Kaisu Koskenniemi Paulina
Vanha Juulianna Kovalainen Anne-Mari
Kovalainen Martti Matti Aapomikko
Romakkaniemi Hanna-Mari Heinonen Jussi-Pekka
Matinlompolo Tanja Juuso Johannes

 

Tarkastuslautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Risku Tapani, pj. Kauppi Katja
Paakki Tiina, vpj. Pasma Anna-Liisa
Virtanen Esa Holmala Olavi
Timonen Seppo Lakkala Pentti
Pakisjärvi Maija-Liisa Kivilompolo Maarit

 

Elinvoimalautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Muukkonen Erkki, pj. Timonen Harri
Saukkoriipi Sanelma, vpj. Juuso Johannes
Ylisaukko-oja Tuula Senbom Leila
Maansaari Olavi Karjalainen Erja
Mäki Mila Konttajärvi Sari
Lakkala Pentti Suomalainen Marko
Niva Janne Kauppi Kaarlo

 

Keskusvaalilautakunta

Jäsen Varajäsenet
Pantsar Jari, pj. Juuso Olli
Kauppi Katja, vpj. Kolehmainen Seija
Virtanen Sinikka Seppo Timonen
Södervall Ahti Könönen Maarit
Matinlompolo Tanja Timonen Harri

 

Valtuuston suhteellisten vaalien lautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Uusitalo Tarmo, pj. Laitamaa Kaisu
Kauppi Katja, vpj. Rundgren Lasse
Paakki Tiina Lakkala Pentti
Kovalainen Martti Matti Aapomikko

 

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta

Jäsen Varajäsen
Paakki Tiina Huusko Pekka

 

Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaosto

Jäsen Varajäsen
Paakki Tiina Mäki Esa

 

Tornionlaakson neuvosto

Jäsen Varajäsen
Niva Teuvo Aska Kalervo
Risku Tapani Kauppi Katja

 

Ikäneuvosto

Jäsen
Enbuska Arne
Jokela Sirkka-Liisa
Keränen Heikki
Konola Sonja
Mäki Esa
Kihniä Marjatta
Rautio Esa

 

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto

Jäsen Varajäsen
Pasma Anna-Liisa Mäki Mila
Juuso Johannes Matinlompolo Tanja

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Jäsen Varajäsen
Ylisaukko-oja Tuula Vanha Juulianna
Mäntynenä Mauri Kauppi Katja

 

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian valtuusto

Jäsen Varajäsen
Koskenniemi Paulina Mäki Emma-Maria
Juuso Johannes Pakisjärvi Maija-Liisa

 

Lapin liiton kuntien edustajainkokous

Jäsen Varajäsen
Mäkituomas Antti Laitamaa Kaisu

 

Käräjäoikeuden lautamiehet

Jäsen Varajäsen
Huusko Pekka Kilpeläinen-Tuoma Piia

 

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Kovalainen Anne-Mari
Koskenniemi Paulina
Vanha Tommi
Maansaari Olavi
Vanha Jari
Suomalainen Marko
Pakisjärvi Janne
Matinlompolo Tanja

 

Poliisin neuvottelukunta

Jäsen Varajäsen
Muukkonen Erkki Kovalainen Martti