-

Palvelut

Pellon Kehitys Oy. auttaa yrityksiä, jotka tahtovat sijoittua dynaamiseen Pelloon, keskelle Suomen ja Ruotsin Lappia.

Pellon Kehitys Oy tarjoaa yrittäjille apua ja neuvoja aina yrityksen perustamisesta sen myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen. Yhtiön tarjoamat yritysneuvontapalvelut Pellossa aloittaville yrittäjille, Pellossa toimiville yrityksille sekä Pellossa yritystoiminnasta luopuville yrittäjille ovat maksuttomia. 

Ohjeita yrityksen perustajille

Vaikka yrityksen perustamistekniikka Suomessa on varsin helppoa ja vaivatonta, niin turhia virheitä välttääksesi ota yhteys hyvissä ajoin ennen yrityksen perustamista yritysneuvontaa antavaan asiantuntijaan.  Asiantuntijamme neuvoo, missä järjestyksessä ja miten yrityksen käynnistämistoimet tulee tehdä. Väärässä järjestyksessä tehtävät hankkeen käynnistämistoimet aiheuttavat jatkossa ongelmia esimerkiksi Starttirahan ja muiden yritystukien saamisessa.

Ole meihin rohkeasti yhteydessä, ja me autamme sinua löytämään menestyksen avaimet.

Lisätietoa yrityksen perustamisprosessista löydät  myös Yritys-Suomi sivustolta osoitteessa www.yrityssuomi.fi

 

Yritysrahoitus

Neuvomme yrittäjää optimoimaan saatavilla olevan julkisen yritysrahoituksen ja tarvittaessa opastamme yrittäjää rahoituslomakkeiden täyttämisessä. Alla on lyhyt esittely tavallisimmista julkisista yritystuista. Lisätietoja yritysrahoituksesta saat tutustumalla tarkemmin kunkin rahoittajan kotisivuilla esiteltäviin rahoitustuotteisiin.

Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki

Starttirahan tarkoituksena on edistää uuden yritystoiminnan syntymistä ja työttömän työnhakijan omaehtoista työllistymistä. Starttirahalla turvataan yrittäjän toimeentulo sinä aikana, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

 • voidaan harkinnan mukaan myöntää työttömälle työnhakijalle sekä palkkatyöstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi ryhtyvälle
 • haettava ja saatava päätös ennen yritystoiminnan käynnistämistä
 • yritysidealla on kannattavan toiminnan edellytykset
 • hakijalla on yrittäjäkokemusta tai -koulutusta, koulutuksen voi hankkia myös starttirahan maksatuksen aikana
 • yritystoiminta ei ilmeisesti käynnistyisi ilman myönnettävää starttirahaa
 • starttirahan myöntäminen ei vääristä muiden saman alan yrittäjien välistä kilpailua

Päätöksen starttirahan myöntämisestä tekee Lapin TE-toimisto.

ELY-keskus
 1. Kehittämisavustus yrityksen käyttöomaisuuden hankintaan
 2. Kehittämisavustus muihin yrityksen kehittämistoimenpiteisiin

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää investointeihin, muihin kehittämistoimenpiteisiin sekä lisäksi pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien menojen perusteella. Yrityksen kehittämisavustus on aina harkinnanvaraista avustusta ja se myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella

Kehittämisavustus investointeihin

Myönnettävän kehittämisavustuksen  ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä on hankkeen käyttöomaisuuden hankintamenosta

Tukitasot Pellossa: enintään 35% (mikroyritys ja pieni yritys). Keskisuuren ja suuren yrityksen tukitaso on alempi (15 – 25%)

Kehittämisavustus muihin yrityksen kehittämistoimenpiteisiin

Muilla kehittämistoimenpiteillä tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä, yrityksen perustamis- ja toimintaedellytysten selvittämistä sekä muuta niihin rinnastettavaa yritystoiminnan merkittävää kehittämistä. Yrityksen kehittämisavustuksen määrä muihin kehittämistoimenpiteisiin voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista.

Avustuksen hakeminen, maksatus ja lisätietoja

Avustusta haetaan ennen hankkeen aloittamista sen ELY-keskuksen yritysosastolta, jonka alueella hanke toteutetaan. Lisätietoja saa ELY-keskuksista. Hankkeen aloittamisena pidetään esim. kauppakirjan tai hankintasopimuksen allekirjoittamista. Tuen myöntämistä koskeva hakemus on toimitettava sille ELY-keskukselle, jonka alueella tuen hakija toteuttaa hankkeensa joko kokonaan tai suurimmalta osin. Hankintoihin saa ryhtyä vasta sen jälkeen kun hakija on vastaanottanut ELY-keskuksen lähettämän kirjallisen ilmoituksen tukihakemuksen vastaanottamisesta.

Lisäksi ELY-keskus tukee mikroyrityksiä maaseuturahaston yritystuella. Lisätietoa www.mavi.fi

Outokaira tuottamhan ry

Leader-rahoitusta voi saada sellaisiin kehittämis-, koulutus- ja investointihankkeisiin, jotka toteuttavat Outokaira Tuottamhaan -kehittämisohjelmaa. Leader –rahoitus on avustusta, joka maksetaan hankkeen toteuttajalle pääsääntöisesti jälkikäteen.

Lisätiedot: www.outokaira.fi/

Finnvera Oyj - Yrityslainoitus 

Finnveran lainoitusmuotoja yrityksille:

 • Oma pääoma
 • Investoinnit
 • Käyttöpääoma
 • Kehittäminen
 • Kansainvälistyminen

Lisätiedot: www.finnvera.fi

TEKES -rahoituspalvelut yrityksille

Rahoitusta yritysten tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen

Lisätiedot: www.tekes.fi

 

Yrityskauppa- ja sukupolvenvaihdosasiantuntija

Suunnitteletko oman yritystoiminnan omistuksen siirtämistä sukupolvenvaihdoksen kautta nuoremmalle polvelle tai oletko suunnittelemassa yrityksesi myyntiä? Yrityksen omistajanvaihdoksen suunnitelmallinen toteutus on sekä yrityksestä luopuvalle että uudelle yrittäjälle hyvin merkittävä asia. Prosessin toteuttamiseen on myös varattava riittävästi aikaa.

Pellon Kehitys Oy tarjoaa kaikille pellolaisille yrittäjille mahdollisuuden kutsua yrityksen omistajanvaihdoksiin perehtynyt asiantuntija omaan yritykseen. Asiantuntijan ja yrittäjän kahdenkeskisen, luottamuksellisen tapaamisen tavoitteena on omistajanvaihdosprosessin etenemisen suunnitteleminen yrittäjän kannalta selkeiksi vaiheittaisiksi toimenpiteiksi ja asiantuntijan arvio mitä toimenpiteitä yrityksessä on seuraavaksi tehtävä. Asiantuntijatapaaminen (n. 2h) on yrittäjälle maksuton.