-

Historiaa

Oppivelvollisuuslaki voimaan 1921

Kansakoulu 4-6 vuotta
Oppikoulu = keskikoulu + lukio

  • IV luokalta sai pyrkiä keskikouluun
  • kahdeksanvuotinen koulutus (5+3)
  • yhteiskoulussa opiskeli sekä poikia että tyttöjä

Kansalaiskoulu (1958-1977)

  • kaksivuotinen jatkokoulu niille, jotka eivät menneet oppikouluun

Kouluviikko muuttui 5-päiväiseksi 1971

Peruskoulu

  • ensimmäisenä peruskouluun siirryttin Lapin läänissä 1972
  • korvasi kansakoulun ja keskikoulun (vast. kansakoulun ja kansalaiskoulun)
  • yhdeksänvuotinen

Pellon yhteiskoulu 1947-1972


Keskikoulu ja lukio muodostivat yhdessä oppikoulun, johon piti pyrkiä. Pääsykokeessa testattiin äidinkielen ja matematiikan taitoja sekä yleistietoutta. Pelloon 4-luokkainen keskikoulu saatiin 1947 ja sen virallinen nimi oli Pellon yhteiskoulu. Sisäänpääsykuulusteluun oli ilmoittautunut 44 nuorta, joista 38 hyväksyttiin opiskelemaan. Hyväksytyistä vain 8 oli poikia.

Pellon yhteiskoulun ensimmäinen ja pitkäaikainen rehtori Erkki Tiesmaa oli laajalti tunnettu persoonallisena kasvattajana, koulun johtajana, urheilumiehenä ja musiikin harrastajana. Yhteiskoulu toimi kolmessa parakissa vuosien 1947-1950 aikana. Sairaalaparakeissa ei ollut pulpetteja eikä kunnollista opettajanpöytää. Koulun irtaimisto koostui mm. naulatuista penkeistä ja pöydistä. Opettajia oli tuolloin kolme, rehtorin lisäksi uskonnon ja tyttöjen voimistelun opettaja. Rehtori opetti kaikkia muita aineita.

Uusi hirsinen kaksikerroksinen koulutalo valmistui 1950 U. Mukan ja E. Nikun lahjoittamalle 5000 m2 tontille. Koulun vihkiäisjuhlaan II helluntaipäivänä 29.5.1950 osallistui n. tuhat juhlavierasta. Johtokunnan puheenjohtaja , kelloseppä Eino Kivelä ilmoitti juhlapuheessaan koulun nimen olevan "Ahjo". Ensimmäiset keskikoulun päättötodistukset jaettiin 31.5.1951. Ylioppilaaksi asti Pellon yhteiskoulussa ei voinut jatkaa. Valtioneuvosto oli vasta hylännyt kannatusyhdistyksen anomuksen muuttaa koulu oppikouluksi. Varakkaista perheistä päästiin lukioluokille Tornion yhteislyseoon.

Keskikoulu muuttui 5-luokkaiseksi 1954. Keskikouluun sai nyt pyrkiä kansakoulun neljänneneltä luokalta. Ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana oppilaita Pellon yhteiskoulussa oli enimmillään 203. Pellolaisten lisäksi oppilaita tuli myös Kolarin kunnasta ja Ylitornion kylistä.

Pellon yhteiskoulu sai oikeuden antaa lukio-opetusta 1962 ja muuttui oppikouluksi. Ensimmäiselle luokalle kirjoittautui 30 oppilasta, joista 13 oli Pellosta. Ensimmäiset ylioppilaat valmistuivat 1965. Nämä riemuylioppilaat osallistuivat Pellon lukion ylioppilasjuhlaan 31.5.2015.

Viimeisenä yhteiskoulun toimintavuonna 1972 keskikoulun puolella opiskeli 487 oppilasta. Luokan keskimääräinen koko oli 41 oppilasta. Lukioluokkia oli kahdeksan ja niissä oli yhteensä 197 oppilasta. Heistä 42 % oli Pellon kunnan ulkopuolelta.

Lähde: Pellon yhteiskoulu 50 vuotta

Lukiokoulutusta Pellossa


Lukiokoulutus alkoi Pellossa syksyllä 1962, kun Pellon yhteiskoulu (1947-1972) sai luvan antaa lukio-opetusta. Pellon yhteiskoulun kannatusyhdistyksen anomus lukioluokkien perustamisesta oli aiemmin hylätty vuosina 1951 ja 1956. Tähän asti lukioluokille oli mentävä Tornioon, Rovaniemelle tai Kittilään varallisuuden niin salliessa.

Keskikoulun oppilasmäärän kasvun ja lukiokoulutuksen alkamisen takia tilat hirsisessä koulurakennuksessa (I vaihe 1950, II vaihe 1956) kävivät riittämättömiksi. Vastapäätä hirsipuolta rakennettiin tiilitalo 1961. Tiilirakennusta jatkettiin kuitenkin vielä molempiin suuntiin (1965 pohjoissiipi, 1971 eteläsiipi = nykyinen lukiosiipi). Oppilasruokailu vakiintui 1965 ruokalan ja keittiön rakentamisen myötä. Kouluateria maksoi 50 penniä.

Vuonna 1962 lukion ensimmäiselle luokalle otettiin 30 oppilasta, joista vain 13 oli Pellosta. Muut oppilaat tulivat Ylitorniolta ja Kolarista. Ylioppilaskirjoitusten hyvien tulosten houkuttelemina oppilaita tuli yhä enemmän myös Kolarista, Muoniosta ja Enontekiöltä sekä Ylitornion järvikyliltä. Viimeisenä yhteiskoulun toimintavuonna lukiolaisia oli 197, joista 42 % Pellon kunnan ulkopuolelta. Ensimmäiset ylioppilaat saivat valkolakin keväällä 1965. Tällöin kirjoituksiin osallistui 18 kokelasta.

Pellon yhteiskoulun ensimmäinen rehtori fil.maist. Erkki Tiesmaa (1907-1969) julisti ylioppilaiksi vain neljä ikäluokkaa. Viidennet ylioppilaskokelaat olivat juuri lopettaneet säännöllisen koulutyönsä, kun rehtori sai sydänkohtauksen kesken työpäivän 18.2.1969 ja menehtyi. Pellon yhteiskoulun ja lukion rehtorina toimi tämän jälkeen fil.maist. Paavo Peura (1969-75).

Syksyllä 1972 siirryttiin peruskoulujärjestelmään. Pellon yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y. lopetti toimintansa. Lukio jatkoi toimintaa Pellon kunnan omistamana yksityisenä oppikouluna entisissä tiloissa.
Pellon lukio toimi kolmisarjaisena 1972-75. Oppilaat valittiin matematiikkalinjalle, kielilinjalle ja reaalilinjalle. Lukion oppilasmäärä oli maksimissaan 237.

Syksyllä 1972 lukioon otettiin ennätysmäärä ulkokuntalaisia: 52 kolarilaista, 27 muoniolaista, 13 ylitorniolaista, 4 enontekiöläistä ja 1 Rovaniemen maalaiskunnasta. Keväällä 1975 lakitettiin 77 uutta ylioppilasta. Kun Kolari sai oman lukion 1973, sai Pellon lukio tulla toimeen oman kuntansa oppilailla.
Opiskelijoilta perittiin ateriamaksu ja lukukausimaksu. Opiskelutarvikkeet ja oppikirjat oli kustannettava itse. Myös koulukyydit oli maksettava itse. Lisäksi toispaikkakuntalaiset maksoivat vuokraa isäntäperheille.

Opetussuunitelman uudistuessa 1975 siirryttiin pois linjajaoista. Nykyisen kaltaiseen kurssimuotoiseen opiskeluun siirrytiin 1982. Kymmenen vuotta myöhemmin, syksyllä 1992, lukio irrottautui peruskoulusta ja muutti omaan rakennukseen, entisiin kansalaiskoulun tiloihin. Rehtorina oli tällöin hum. kand. Erkki Rautio. Syksyllä 1995 siirryttiin luokattomaan lukioon. Opiskelija ei voinut saada enää ehtoja eikä jäädä luokalle. Reilusti yli puolet yhdeksäsluokkalaisista hakeutui vuosittain lukioon, joten lukio jatkui pitkään kaksisarjaisena.

Oppilasmäärän pienentyessä ja yhtenäisen peruskoulun myötä lukio siirtyi takaisin entiselle paikalleen tiilirakennuksen eteläsiipeen keväällä 2008. Peruskoulun ja lukion rehtori Juhani Salmi johti koko koulukeskusta alakoulun muutettua entisiin lukiotiloihin Ahjotielle.

Pellon lukion oppilasmäärät ja ylioppilaat


vuosi    oppilaita    ylioppilaita

2022-2023    33    17

2021-2022    33    7
2020-2021    37    9
2019-2020    39    17
2018-2019    40    10
2017-2018    44    18
2016-2017    45    14
2015 - 2016    55    20
2014 - 2015    56    17
2013 - 2014    59    21
2012 - 2013    69    26
2011 - 2012    72    17
2010 - 2011    66    14
2009 - 2010    64    25
2008-2009    84    31
2007-2008    97    25
2006-2007    94    30
2005-2006    103    37
2004-2005    119    44
2003-2004    139    44
2002-2003    135    32
2001-2002    154    59
2000-2001    152    36
1999-2000    158    44
1998-1999    141    43
1997-1998    136    37
1996-1997    130    34
1995-1996    132    47
1990-1991    136    36
1984-1985    144    n. 40
1980-1981    175    46
1974-1975    223    77
1970-1971    163    35

 

Lukion rehtorit


Piia Kilpeläinen-Tuoma 2020-
Pasi Jolanki 2019-2020
Juha Nikka 2017-2019
Tarja Konola-Jokinen 2013-2017
Juhani Salmi 2007-2012
Ritva Holster e. Nevalainen 1999-2006
Erkki Rautio 1989-98
Virpi Erämaja 1986-89
Pekka Pesonen 1979-86
Seija Valtonen 1975-79
Paavo Peura 1969-75
Erkki Tiesmaa 1962-69 (Pellon yhteiskoulu 1947-69)