Hyvän kasvun polku
-

Hyvän kasvun polku

Hyvän kasvun polku 2021 nojautuu Pellon kunnan strategiaan. Pellon kunnan visio on “Elethään rohki hyvvää elämää ja olhaan ylpeitä Pellosta ja pellolaisuuesta” Pellon kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat yhteisöllisyys, aktiivisuus, positiivisuus ja suvaitsevaisuus.

Hyvän kasvun polku 2021 - 2026 (PDF)