Pellon kuntastrategia ja keskeiset asiakirjat
-

Pellon kuntastrategia ja keskeiset asiakirjat

Kunnan strategian päättää kunnanvaltuusto. Kuntastrategian tarkastelujakso on 2 valtuustokautta (8 vuotta). Strategia päivitetään kunkin valtuustokauden alussa ja strategiaa tarkistetaan valtuustokauden aikana tarvittaessa. Kuntastrategiassa valtuusto asettaa tavoitteet ja toteuttamisohjelmat kunnan toimintaan. Valtuusto päättää kunnan palvelujen järjestämisen ja kehittämisen kannalta tarpeellisista prosesseista avainprosessitasolla.

Pellon kuntastrategia 2021-2026

Kuntastrategia on koko Pellon kuntayhteisön tulevaisuuden strategia. Tulevaisuuden tahtotilan toteutumiseen vaikuttavat laajasti kunnan eri toimijat, joten kuntastrategia ei ole ainoastaan kuntaorganisaation strategia. Pellon kuntastrategian toteuttamisen kannalta keskeisiä toimijoita ovat mm. kuntalaiset, asukkaat ja yhteisöt, yritykset, seurat ja järjestöt, eri palveluiden tuottajat sekä kunta palveluiden järjestäjänä ja tuottajana. 

Pellon kuntastrategiaan 2021-2026 pääset tutustumaan tästä linkistä (PDF).

Kehittämisohjelmat

Kuntastrategia on kaikkea päätöksentekoa, suunnittelua ja kehittämistä ohjaava kunnan johtamisen kattostrategia. Se ohjaa myös vuosittaista talousarvion valmistelua. Pellon kunnan eri prosessit ja yksiköt johtavat omat tavoitteensa kuntastrategiasta ja strategiaa konkretisoivista ohjelmista.

Kuntastrategian toimenpideohjelmia ovat:
(alla olevat linkit ovat pdf-tiedostoja ja aukeavat uuteen ikkunaan)

Hallintosääntö, voimaan 1.1.2025

Tilinpäätös 2023

Henkilöstökertomus 2023

Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024 - 2026

Tilinpäätös 2022

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023 - 2025

Pellon kunnan konserniohje

Hyvinvointikertomus 2021

Tilinpäätös 2021

Henkilöstökertomus 2021

Työsuojelun toimintaohjelma 2022 - 2025

Pellon kunnan talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Tilinpäätös 2020

Hyvinvointikertomus 2020

Henkilöstökertomus 2020

Pellon kunnan talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023

Tilinpäätös 2019

Tilintarkastuskertomus 2019

Arviointikertomus 2019

Henkilöstökertomus 2019

Hyvinvointikertomus 2019

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022

Lapin liikenneturvallisuussuunnitelma 2019-2023

Pellon kunnan päihdehaittojen ehkäisyn toimintaohjelma ja savuton kunta -toimintamalli

Työsuojelun toimintaohjelma 2018-2021

Etätyöohje ja sopimus etätyöstä 4.11.2019

Pellon kunnan hallintosääntö, voimaan 1.8.2019