-

Vesihuolto

Pellon kunnan vesi- ja viemärilaitokset ovat osuuskuntapohjaisia kahta kunnan pientä laitosta lukuun ottamatta. Suurin laitos Pellon Vesihuolto Osuuskunta toimii kuntakeskuksessa ja siinä on jäseninä puolet kuntalaisista. Osuuskunnan toimitusjohtajana toimii Taisto Ylisaukko-oja.

Osuuskunnat ja yhtymät

Pellon Vesihuolto Osuuskunta
Taisto Ylisaukko-oja, puh. 040 564 4962, taistoy@utanet.fi
Hoitajat, puh. 040 721 9549

Pellon Vesihuolto Osuuskunta
Taisto Ylisaukko-oja
Väylänvarrentie 9 B
95700 PELLO


Juoksengin vesiosuuskunta
Turtolan vesiosuuskunta
Lankojärven vesiosuuskunta
Konttajärven vesiosuuskunta
Ruuhijärven vesiosuuskunta
Jarhoisen vesiosuuskunta
Ratasjärven vesiosuuskunta
Saukonmäen vesiosuuskunta (Orajärvi)
Lampsijärven vesiosuuskunta
Raanujärven Ylipään vesiosuuskunta
Saukkoriipin vesiosuuskunta
Rattosjärven vesiosuuskunta
Karhakkavuoman vesiyhtymä (Naamijokisuu)
Tervaojan vesiyhtymä