Kehityshankkeet
-

Kehityshankkeet

Pellossa elethään hyvvää elämää. Me pyrimä koko ajan tukehmaan meän hyvinvointia ja kehittähmään elinvoimaa: tämän takia me aktiivisesti alama mukhaan erilaisiin, meille strategisesti tärkeissiin hankheissiin ja investoima meän visioita tukevia toimintoja.

Hankkeet ja investoinnit

Pellon kunnassa on käynnissä useita hankkeita ja investointeja. 

Hankkeet


Perheystävällinen hybridityön Lappi

Lapin yliopiston toteuttamassa Perheystävällinen hybridityön Lappi-hankkeessa edistämme Lappilaisten organisaatioiden kilpailukykyä ja tuottavuutta. Vahvistamme houkuttelevuutta kehittämällä työhyvinvointia ja työssäjaksamista korostavia työnorganisointimalleja.

Keskeisenä tavoitteena on saada Lapin kuntiin ajantasaiset etätyösopimukset, etätyökäytänteet ja auttaa etätyökulttuurin muodostamisessa työhyvinvointia painottaen. Tavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa kehitetään muun muassa johtamista, toteutetaan yrityksille suunnattu Hybridityö - joustotyötä ja työhyvinvointia -koulutuskokonaisuus sekä tuotetaan Hybridityön käsikirja laajempaan käyttöön. Kuntien vetovoimaa perheystävällisenä asuin- ja työympäristönä edistetään kuntakohtaisella viestinnällä.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja se toteutetaan yhteistyössä Kittilän, Pellon, Posion, Sodankylän, Tornion ja Utsjoen kuntien kanssa 1.3.2021-30.6.2023 välisenä aikana.

Lisätietoja hankkeesta:

Inga Koskitalo, projektipäällikkö
puh. 040 659 8049
inga.koskitalo (at) ulapland.fi

Kunnan yhteyshenkilö hankkeessa: Sari Eero, kehittäjätyöntekijä


Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyden ymmärtämisellä on merkitystä työn tuloksellisuuteen, organisaation laadukkaalle ja vaikuttavalle toiminnalle sekä työyhteisön hyvinvoinnille. Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio ja Koulutuskuntayhtymä Lappia asiantuntijayhteistyössä Lapin yliopiston koulutus- ja kehittämispalveluiden kanssa ovat ryhtyneet yhteisvoimin parantamaan organisaatioidensa hyvinvointia ja tuottavuutta. Keskeisiä keinoja ovat mm. strategisen, operatiivisen ja lähijohtamisen keinojen kehittäminen siten, että työyhteisöä voidaan johtaa entistä paremmin ajantasaisen ja ajanmukaisen tiedon sekä lähijohtamistyötä tukevien työvälineiden avulla.

Toteutusaika 1.9.2020 - 30.5.2023 – kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 686 083 euroa – ESR- ja valtion rahoitusta 548 858 euroa (80 %) – Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus – hankekoodi S22252

Pellon yhteyshenkilö, kehittäjätyöntekijä Sari Eero, sari.eero@pello.fi, 040 559 4935

Lisä- ja yhteystiedot hankkeen www-sivulta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Hankkeen juliste (PDF)


 

Pellon reittien ja luontokohteiden digitalisointi-hanke

Hankkeen tavoitteena on tehdä Pellon alueen luontokohteet näkyvämmäksi, lisätä digitaalisuuden kautta niiden käyttöä ja tunnettuutta, luoda alueelle mahdollisuuksia digitaalisen markkinoinnin edistämiseen. Hankkeen toivotaan aktivoivan paikallisia liikkumaan luonnossa ja löytämään lähimatkailukohteita entistä enemmän. Konkreettisena tavoitteena on luoda karttapalvelu, jossa alueen retkeilyreitistöt ja käyntikohteet sekä matkailupalvelutarjonta muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Samalla vastataan myös kansainväliseen matkailuun luomalla palveluun englanninkielinen versio.

Toteutusaika 2021-2022. 

Projektityöntekijä Silja Heikkilä, silja.heikkila@pello.fi, 040 631 5641

Karttapalvelu löytyy osoitteesta www.infogis.fi/pello