-

Työkokeilu

Työkokeilu auttaa sinua tutustumaan työelämään, eri työtehtäviin sekä ammattialoihin. Lisäksi työkokeilun avulla voit myös selvittää alalle soveltuvuutesi. Työkokeilun tavoitteena on selkiyttää ammatillisia suunnitelmia. Jos olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta, voidaan työkokeilun turvin tukea paluutasi työelämään.

Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai suunnittelet alan tai ammatin vaihtoa.
  • Olet ollut poissa työmarkkinoilta pitkään esimerkiksi työttömyyden tai perhevapaiden vuoksi.
  • Haluat selvittää, sopiiko yrittäjyys sinulle.

Työkokeilu ei ole työsuhde, joten siltä ajalta ei makseta palkkaa. Myöskään järjestäjälle (työnantajalle) ei aiheudu kustannuksia. Ollessasi työkokeilussa saat samaa etuutta kuin työttömänä. Voit saada työttömyysetuuden myös korotettua, jos olet sopinut työkokeilusta työllisyyssuunnitelmassa tai muussa korvaavassa suunnitelmassa. Työttömyyskassa tai Kela päättää korotusosan maksamisesta.

Voit päästä työkokeilun, jos olet TE-toimiston asiakkaana joko työnhakijana tai ammatinvalinnanohjauksen palveluissa.

Työkokeilun järjestäjänä voi olla esimerkiksi yritys, yksityinen elinkeinoharjoittaja, yhteisö, säätiö sekä valtion virasto tai laitos. Myös työpajalla voidaan järjestää työkokeilu, jos työkokeilu voidaan järjestää siellä aidossa työympäristössä.

Pellon kunnalle voit hakeutua työkokeiluun esimerkiksi määräaikaisiin hanketehtäviin tai työpajatoimintaan, missä pääset näyttämään osaamisesi ja kehittämään taitojasi.

Jos olet kiinnostunut työkokeilusta, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Voit myös katsoa videon työkokeilusta: https://www.youtube.com/watch?v=Wm0cM6HI9Pw

Työkokeilussa pääset kokeilemaan erilaisia työtehtäviä.