-

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1.  valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2.  arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Pellon kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet.

Esityslistat

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Esityslista 12.10.2021 PDF
Esityslista 13.9.2021 PDF
Esityslista 27.8.2021 PDF
Esityslista 26.5.2021 PDF
Esityslista 18.5.2021 PDF
Esityslista 27.4.2021 PDF
Esityslista 18.3.2021 PDF
Esityslista 4.2.2021 PDF
Esityslista 20.11.2020 PDF
Esityslista 23.10.2020 PDF

Pöytäkirjat

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Pöytäkirja 12.10.2021 PDF
Pöytäkirja 13.9.2021 PDF
Pöytäkirja 27.8.2021 PDF
Pöytäkirja 26.5.2021 PDF
Pöytäkirja 18.5.2021 PDF
Pöytäkirja 27.4.2021 PDF
Pöytäkirja 18.3.2021 PDF
Pöytäkirja 4.2.2021 PDF
Pöytäkirja 20.11.2020  PDF
Pöytäkirja 23.10.2020 PDF