-

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen ja arvioinnin järjestämistä varten (Kuntalaki 121 §).

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1.  valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2.  arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Pellon kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet.

Esityslistat

2024

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Esityslista 27.5.2024 PDF
Esityslista 26.4.2024 PDF

 

2023

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Esityslista 3.1.2024 PDF
Esityslista 24.10.2023 PDF
Esityslista 12.9.2023 PDF
Esityslista 29.5.2023 PDF
Esityslista 16.5.2023 PDF
Esityslista 6.4.2023 PDF
Esityslista 20.1.2023 PDF

 

Pöytäkirjat

2024

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Pöytäkirja 27.5.2024 PDF
Pöytäkirja 26.4.2024 PDF
Pöytäkirja 2.4.2024 PDF
Pöytäkirja 3.1.2024 PDF

 

2023

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Pöytäkirja 24.10.2023 PDF
Pöytäkirja 12.9.2023 PDF
Pöytäkirja 29.5.2023 PDF
Pöytäkirja 16.5.2023 PDF
Pöytäkirja 6.4.2023 PDF
Pöytäkirja 20.1.2023 PDF

 

2022

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Pöytäkirja 5.12.2022 PDF
Pöytäkirja 7.11.2022 PDF
Pöytäkirja 16.5.2022 PDF
Pöytäkirja 6.5.2022 PDF
Pöytäkirja 18.3.2022 PDF
Pöytäkirja 15.2.2022 PDF
Pöytäkirja 17.1.2022 PDF

 

2021

  Päivämäärä Tiedostomuoto
Pöytäkirja  17.12.2021 PDF
Pöytäkirja 2.11.2021 PDF
Pöytäkirja 12.10.2021 PDF
Pöytäkirja 13.9.2021 PDF
Pöytäkirja 27.8.2021 PDF
Pöytäkirja 26.5.2021 PDF
Pöytäkirja 18.5.2021 PDF
Pöytäkirja 27.4.2021 PDF
Pöytäkirja 18.3.2021 PDF
Pöytäkirja 4.2.2021 PDF
Pöytäkirja 20.11.2020  PDF
Pöytäkirja 23.10.2020 PDF