-

Aluelämpö

Pellon Energia Oy

Pellon Energia Oy:n lämpölaitos käyttää tuotannossaan haketta, puujätettä ja palaturvetta sekä öljyä.

Lämmitysenergian ostosta ja myynnistä vastaa tekninen johtaja Esa Kassinen, puh. 040 634 1900, esa.kassinen@pello.fi

Energialaitoksesta ja lämmönjakelusta vastaa palveluvastaava Petri Mäki, puh. 040 578 8332, petri.maki@pello.fi

Laskutuksesta vastaavat palvelusihteerit Aila Jussi, puh. 040 630 9302, aila.jussi@pello.fi tai Aila Karakko, puh. 040 689 6515, aila.karakko@pello.fi