-

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu heille, jotka eivät pysty osallistumaan julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön työ- ja toimintakykyrajoitusten vuoksi.

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteeksi on asetettu työttömyyden aiheuttamien kielteisten vaikutusten ehkäisy asiakkaan toimintakykyyn. Lisäksi tavoitteena on henkilön elämän- ja arjenhallinnan vahvistaminen sekä työ-ja toimintakyvyn kohentaminen.

Tarjoamalla mahdollisuutta työtoimintaan sekä muihin palveluihin pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä. Kuntouttavan työtoiminnan avulla voit totuttautua työelämän pelisääntöihin sekä parantaa omaa elämänhallintaasi.

Kuntouttavan työtoiminnan lainsäädännöstä ja kehittämistä vastaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa.

Kuntouttavan työtoiminnan minimikesto on 3 kk, osallistumispäiviä on 1-4/vko ja 4-6 tuntia/pv.

Pellon kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa lähinnä työpajoilla. Kuntouttava työtoiminta on järjestetty yleensä kunnan eri pisteissä sekä eri yhdistyksiin avustaviin tehtäviin.

Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Kuntouttavasta työtoiminnasta voit lukea lisää täältä: https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea-tyollistymiseen/kuntouttava-tyotoiminta

Työpajaohjaaja Sami Lakkapää.

Lisätiedot