-

Iltapäivätoiminta

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Opetushallitus on hyväksynyt koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä määritellyt toiminnan tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille.

Perusteissa korostetaan leikin, luovan toiminnan ja myönteisten elämysten merkitystä koululaiselle. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee muodostaa lapselle ehyt ja monipuolinen kokonaisuus, jonka tulee tarjota mahdollisuus sosiaaliseen vuorovaikutukseen, esteettisiin kokemuksiin sekä liikkumiseen ja ulkoiluun. Tärkeää on myös oppilaan oma toiminta, rentoutuminen ja lepo. Pellon kunta järjestäjänä määrittelee toiminnan yksityiskohtaiset sisällöt.

Maksut

Päivät Maksu
1 - 10 päivää 60 €
11 päivää tai enemmän 90 €

Maksu sisältää välipalan, ohjatun toiminnan ja tapaturmavakuutuksen.

Mikäli lapsesi tarvitsee aamupäivähoitoa, ota yhteys päiväkodin johtajaan puh. 040 508 1355.

Lisätietoja antaa Paula Enbuska, IP:n puh. 040 740 2767.

Hakulomake aamu- ja iltapäivätoimintaan (PDF).

Lisätiedot

Iltapäiväkerho, alakoulu

Rautio, Kaisu

Varhaiskasvatuksen esimies