Pellon päiväkoti ja perhepäivähoito
-

Pellon päiväkoti ja perhepäivähoito

Pellon kunta tarjoaa laadukkaita varhaiskasvatuksen palveluita.

Pellon päiväkoti
Ahjotie 8
95700 Pello

Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelma 2023-2024 (PDF)
Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma 2022 (PDF)

Varhaiskasvatus

Pellon varhaiskasvatuksen hakemukset on avattu uuteen eDaisy palveluun. Palvelun löydätte osoitteesta: https://pello.daisynet.fi/eDaisy

Varhaiskasvatuksen hoitoaikojen ilmoittaminen tapahtuu DaisyFamily palvelusta. Palvelun löydätte osoitteesta: https://pello.daisyfamily.fi/

Varhaiskasvatus tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jota annetaan päivähoidossa. Tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä kotien kanssa.

Varhaiskasvatuksen toimintavuosi alkaa elokuussa ja päättyy seuraavan vuoden heinäkuuhun. Toimintakausitiedotteessa on lisätietoa huoltajille.

Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on mahdollisuus valita erilaisia varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluita

Pellon päiväkoti

Päiväkoti on avoinna vuorohoidon tarpeen mukaan.

Lapsiryhmät ja yhteystiedot

  Puhelin Sähköposti
Mussukat 040 713 2717 paivakoti@pello.fi
Mussukat 2 (vanhan päiväkodin tiloissa) 040 768 5224 paivakoti@pello.fi
Vekkulit 040 713 2718 paivakoti@pello.fi
Pirpanat 040 832 3341 paivakoti@pello.fi
Esikoululaisten iltapäivähoito 040 508 1395  

 

Perhepäivähoito

Perhepäivähoidossa on erilaisia vaihtoehtoja:

  • perhepäivähoito hoitajan kotona
  • kolmiperhepäivähoito lasten kotona
  • ryhmäperhepäivähoito Turtolassa.

Turtolan ryhmäperhepäivähoito

Torniontie 148, 95645 TURTOLA
puh. 0400 913 157, sähköposti: turtola.ryhmis@pello.fi

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäistä hoitoa tarjotaan kaikissa päivähoitoyksiköissä, jos ryhmissä on vapaata tilaa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista, eikä sitä voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan. Hoitoa voi saada korkeintaan 3 päivää kuukaudessa. Tilapäisen varhaiskasvatuksen hinta on 20 € koko päivä/lapsi ja 14 €/osapäivä/lapsi.

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatushakemus tehdään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisaikaa. Jos päivähoidon tarve johtuu työllistymisestä tai opiskelusta, päivähoitopaikkaa haetaan niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuksenasiakasmaksu määräytyy palvelun tarpeen, perheen koon ja bruttotulojen mukaan. Tarkemmat tiedot ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiedotteesta.

Lasten kotihoidon tuki 

Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja kotihoidon tuella, kun perheessä on alle 3-vuotias. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Kotihoidon tuki lakkaa, kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen.

Lasten kotihoidontuen kuntalisä

Pellossa maksetaan lasten kotihoidontuen kuntalisää 200 euroa 1.4.2022 alkaen, lasten kotihoidon tuen kriteerien mukaan. 

Yksityisen hoidon tuki

Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle tai kotihoidon tuelle perhe voi valita yksityisen hoidon tuen. Tuen avulla perhe voi palkata työsopimussuhteisen hoitajan kotiin.

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan KELA:lta.

Lisätiedot

Rautio, Kaisu

Varhaiskasvatuksen johtaja