-

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuksella voit hankkia työelämälähtöisesti ammatillisen koulutuksen. Oppisopimuksella tarkoitetaan määräaikaista työsopimusta, jossa työnantaja kouluttaa uuden tai jo työssä olevan työntekijän. Opiskelija saa oppisopimusajalta palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti. Työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistolta, jos oppisopimuskoulutettava on työtön.

Oppisopimuksen osapuolet ovat

  • Opiskelija
  • Työnantaja
  • Oppilaitos
  • Oppisopimustoimija

Oppisopimuskoulutuksella voit suorittaa ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuksella opiskeltu tutkinto antaa saman pätevyyden kuin ammattiopisto. Oppisopimuksen avulla voit opiskella ammatin, vaihtaa alaa, jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta. Oppisopimuksen avulla voi saada myös todistuksen omasta osaamisesta.

Oppisopimuskoulutuksella voit siis

  • hankkia ammatin
  • syventää omaa ammatillista osaamistasi tai
  • hankkia uutta ammatillista osaamista

Pääosa opinnoista järjestetään oppisopimuskoulutuksessa käytännön työtehtävissä työpaikalla. Työpaikalla työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan ohjauksesta. Tutkintoon voi kuulua opiskelua oppilaitoksessa esimerkiksi 1-4 päivänä kuukaudessa. Oppisopimuskoulutusta suunniteltaessa opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma.

Pellon kunnassa on hyvät edellytykset työllistyä oppisopimuksen kautta esimerkiksi lähihoitajan tehtäviin. Pellon kunta tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitos Lappian kanssa sekä paikallisten yritysten kanssa.

Lisätietoa oppisopimuksesta saat TE-toimiston www-sivuilta sekä Oppisopimus.fin YouTube-kanavalta.

Lisätiedot