Esiopetukseen ilmoittautuminen
-

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Lukuvuonna 2023-2024 esiopetukseen tulee ilmoittaa lapset, jotka ovat syntyneet vuonna 2017. Esiopetusikäisellä lapsella on esiopetuksen lisäksi oikeus tarvittaessa varhaiskasvatukseen, tästä lisätietoja Kaisu Rautiolta puh. 040 508 1355.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan puhelimitse puh. 040 482 6301 arkisin klo 9-15. Ilmoittautuminen alkaa ma 17.4.2023 ja päättyy pe 21.4.2023.

Kouluun tutustuminen on suunniteltu pidettäväksi toukokuun puolen välin paikkeilla.

Esiopetus alkaa keskiviikkona 9.8.2023 klo 8.15.

Pellon peruskoulussa lukuvuonna 2022-2023 olevat esiopetuksen oppilaat, katsotaan ensi lu­kuvuoden ensimmäisen (1.) luokan oppilaiksi ilman erillistä ilmoittautumista.

11-vuotinen peruskoulu

11-vuotisen peruskoulun aloittavat ne v. 2018 syntyneet lapset, joilla ei ole vammaisuuden tai sairauden vuoksi mahdollisuutta saavuttaa perusopetukselle säädettyjä tavoitteita yhdeksässä vuodessa. Tällaisesta oppilaasta tulee tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 30.4.2023.

5-vuotiaana esiluokalle / 6-vuotiaana peruskouluun

Huoltajan, joka haluaa lapsensa aloittava esiluokan ja peruskoulun vuotta säädettyä aikaisemmin, tulee tehdä hakemus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 30.4.2023. Anomukseen on liitettävä psykologin lausunto lapsen kouluvalmiudesta.

Lykkäys koulun aloittamisesta

Jos huoltaja haluaa lapselleen lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta, tulee hänen tehdä tätä koskeva anomus rehtori Piia Kilpeläinen-Tuomalle viimeistään 30.4.2023. Anomukseen on liitettävä psykologin tai tarvittaessa lääkärin lausunto.

Lisätiedot

Yrjänä, Matti

Perusopetuksen ja lukion rehtori

Mantere, Tarja

Toimistosihteeri

Rautio, Kaisu

Varhaiskasvatuksen johtaja