Viranhaltijapäätökset
-

Viranhaltijapäätökset

Tietosuoja syistä henkilötietoja sisältävät viranhaltijapäätökset poistetaan valitusajan päätyttyä.

Kunnanjohtaja (Ylitalo, Eero)

Asia Päivämäärä Pykälä Tiedostomuoto
Eron myöntäminen hallintosihteerin virasta 28.9.2020 38/2020 PDF
Edustajan nimeäminen Väylänvarren teatteri ry:n johtokuntaan 28.9.2020 39/2020 PDF
Lainan ottaminen 1.10.2020 40/2020 PDF
Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Hallintosihteerin viran täyttäminen 4.11.2020 41/2020 PDF
Asiantuntijapalvelun hankinta terveyspalvelujen kilpailutukseen 25.11.2020 42/2020 PDF
Lainan ottaminen 30.11.2020 43/2020 PDF
Osakkeiden osto 3.12.2020 44/2020 PDF
Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kehittäjätyöntekijän valitseminen "Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen" -hankkeeseen 14.12.2020 45/2020 PDF
Työntekijän siirto toisen esimiehen alaisuuteen 16.12.2020 46/2020 PDF
Lainan ottaminen 29.12.2020 47/2020 PDF
Lainan ottaminen 25.1.2021 1/2021 PDF
Lainasuorituksen myöntäminen Nivanpään valokuituverkko-osuuskunnalle 3.2.2021 2/2021 PDF
Vanhusten hyvinvointikokeilun pilotoinnin hankkiminen Pelloon 17.3.2021 4/2021 PDF
Teknisen johtajan vuorotteluvapaa 3.5.2021 6/2021 PDF
Lausunto Lapin hyvo-alueen valmistelutoimielimen hallinnoijasta 2.6.2021 7/2021 PDF
vs. sivistysjohtajan palkkaaminen 4.6.2021 8/2021 PDF
Elinvoimajohtajan viransijaisen valitseminen 4.6.2021 9/2021 PDF
Edunvalvonnan asiakirjojen arkistointi 17.9.2021 11/2021 PDF
Tabella Kuntakonserni Saas-palvelun hankinta 30.9.2021 12/2021 PDF
Lainan ottaminen 19.10.2021 13/2021 PDF
Kunnanhallituksen puheenjohtaja:  Taloussihteerin viran täyttäminen 16.12.2021 14/2021 PDF
Lainan ottaminen 29.12.2021 1/2022 PDF
Keskusvaalilautakunnan sihteerin palkanlisä ja virkamääräys aluevaaleissa 2022 13.1.2022 2/2022 PDF
Arhmaan puiston rakentaminen 19.1.2022 3/2022 PDF
Irtisanoutuminen lähihoitajan toimesta 15.3.2022 4/2022 PDF
Kouluterveydenhoitajan irtisanoutuminen 18.3.2022 5/2022 PDF
Määräaikaisen kotouttamiskoordinaattorin palkkaaminen 18.3.2022 6/2022 PDF
Sosiaalityöntekijän viransijaisuus 29.3.2022 7/2022 PDF
Terveydenhoitajan valinta 20.4.2022 10/2022 PDF
Sairaanhoitajan valinta 21.4.2022 11/2022 PDF
Lyhytaikaisen lainan myöntäminen Vihreä Pysäkki Oy:lle 20.4.2022 12/2022 PDF
Lainan ottaminen 30.3.2022 13/2022 PDF
Lainan ottaminen 29.9.2021 14/2022 PDF
Kotiavustajan irtisanoutuminen 25.4.2022 15/2022 PDF
Toimistosihteerin määräaikaisen viran täyttäminen 26.4.2022 16/2022 PDF
Psykologin valinta 9.5.2022 18/2022 PDF
Sairaanhoitajien ja terveydenhoitajan vakinaistaminen 9.5.2022 19/2022 PDF
Työsuhdepyörien leasing-palvelun hankinta 9.5.2022 20/2022 PDF
Lähihoitajan valinta  10.5.2022 21/2022 PDF
Kouluterveydenhoitajan valinta 13.5.2022 22/2022 PDF
Palvelutalo Kyllinkeitaan ja terveyskeskuksen vuodeosaston ilmalämpöpumppujen asentaminen 16.6.2022 25/2022 PDF
Hoitoapulaisten vakinaistaminen 9.6.2022 26/2022 PDF
Lähihoitajan valinta 17.6.2022 28/2022 PDF
Pellon Pumptrack-radan rakennusurakka 21.6.2022 31/2022 PDF
Kunnanhallituksen puheenjohtajan viranhaltijapäätös: Projektipäällikön tehtävään valinta 19.4.2023 15/2023 PDF

 

Elinvoimajohtaja (Jaako-Körkkö, Katja)

 

Elinvoimajohtaja (Korhonen, Kai)

 

vs. Elinvoimajohtaja (Niemelä, Juho)

 

Hyvinvointijohtaja (Korteniemi, Johanna)

Asia Päivämäärä Pykälä Tiedostomuoto
Koivulakodin vastaava ohjaaja 30.11.2020 44/2020 PDF
Tuki- ja sijaishoitopalkkio sekä kulukorvaus 2021 11.12.2020 49/2020 PDF
Omaishoidontuen hoitopalkkiot 2021 11.12.2020 50/2020 PDF
Laitoshuoltajan valinta 16.12.2020 55/2020 PDF
Lähihoitajien valinta 20.1.2021 5/2021 PDF
Sairaanhoitajavalinnat 1.2.2021 8/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 23.3.2021 16/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 23.3.2021 17/2021 PDF
Lähihoitajien valinnat 23.3.2021 18/2021 PDF
Hoivapalveluiden esimiehen valinta 12.4.2021 30/2021 PDF
Kehitysvammahuollon ohjaajan valinta 12.4.2021 31/2021 PDF
Lähihoitajien valinnat 24.5.2021 35/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 24.5.2021 36/2021 PDF
Laitosapulaisen valinta 24.5.2021 37/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 14.6.2021 39/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 16.8.2021 48/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 10.9.2021 50/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 24.9.2021 51/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 7.12.2021 64/2021 PDF
Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkastaminen 17.12.2021 70/2021 PDF
Omaishoidontuen hoitopalkkiot 2022 17.12.2021 71/2021 PDF
Tuki- ja sijaishuoltopalkkio sekä kulukorvaus 2022 17.12.2021 72/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 21.1.2022 10/2022 PDF
Ta2022 päätöksen mukaiset vakinaistamiset 24.1.2022 12/2022 PDF
Lähihoitajan valinta 24.1.2022 13/2022 PDF
Sosiaalihuollon palveluiden vastaava viranhaltija 17.2.2022 20/2022 PDF
Lähihoitajan valinta 17.2.2022 22/2022 PDF
Lähihoitaja oppisopimusopiskelijoiden valinta 18.2.2022 23/2022 PDF

 

Sivistysjohtaja (Luiro, Aku-Petteri)

Asia Päivämäärä Pykälä Tiedostomuoto
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen täyttäminen 31.3.2022 3/2022 PDF
Luokanopettajan viran täyttäminen 28.4.2022 6/2022 PDF
Määräaikaisen luokanopettajan viran täyttäminen 28.4.2022 7/2022 PDF
Koulunkäynninohjaajan toimen täyttäminen 17.5.2022 9/2022 PDF
Varhaiskasvatuksen opettajan viran täyttäminen 7.6.2022 10/2022 PDF
Varhaiskasvatuksen opettajan toimen täyttäminen 21.6.2022 15/2022 PDF
Perusopetuksen ja lukion päätoimisen tuntiopettajan viran täyttäminen 23.6.2022 16/2022 PDF
Koulunkäynnin ohjaajan toimen täyttäminen 23.6.2022 17/2022 PDF
Kotouttamistoiminnan tulkkauspalveluiden hankinta ajalle 1.10.2022 - 30.9.2023 23.9.2022 24/2022 PDF
Perusopetukseen valmistavan opetuksen opettajan valinta 18.10.2022 26/2022 PDF
Päiväkotiapulaisen toimen täyttäminen 1.2.2023 alkaen 24.1.2023 1/2023 PDF
Lasse Markkasen ja Julia Salmen tutkimuslupahakemus 14.2.2023 2/2023 PDF
Perusopetuksen päätoimisen tuntiopettajan viran väliaikainen hoitaminen 10.5.2023 12/2023 PDF
Pellon kunnan ateriakuljetusten palveluhankinta vuosille 2023-2026 31.5.2023 14/2023 PDF
Perusopetuksen luokanopettajan viran täyttäminen 1.8.2023 alkaen 2.6.2023 15/2023 PDF

 

Vastaava lääkäri (Risku, Maija)

Asia Päivämäärä Pykälä Tiedostomuoto
Tartuntatautilain pykälien 58, 58d ja 58g mukainen päätös Pellon
kunnan alueelle
22.12.2021 2/2021 PDF