Viranhaltijapäätökset
-

Viranhaltijapäätökset

Tietosuoja syistä henkilötietoja sisältävät viranhaltijapäätökset poistetaan valitusajan päätyttyä.

Kunnanjohtaja (Ylitalo, Eero)

Asia Päivämäärä Pykälä Tiedostomuoto
Eron myöntäminen hallintosihteerin virasta 28.9.2020 38/2020 PDF
Edustajan nimeäminen Väylänvarren teatteri ry:n johtokuntaan 28.9.2020 39/2020 PDF
Lainan ottaminen 1.10.2020 40/2020 PDF
Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Hallintosihteerin viran täyttäminen 4.11.2020 41/2020 PDF
Asiantuntijapalvelun hankinta terveyspalvelujen kilpailutukseen 25.11.2020 42/2020 PDF
Lainan ottaminen 30.11.2020 43/2020 PDF
Osakkeiden osto 3.12.2020 44/2020 PDF
Kunnanhallituksen puheenjohtaja: Kehittäjätyöntekijän valitseminen "Tuottavuutta ja hyvinvointia Jokivarteen" -hankkeeseen 14.12.2020 45/2020 PDF
Työntekijän siirto toisen esimiehen alaisuuteen 16.12.2020 46/2020 PDF
Lainan ottaminen 29.12.2020 47/2020 PDF
Lainan ottaminen 25.1.2021 1/2021 PDF
Lainasuorituksen myöntäminen Nivanpään valokuituverkko-osuuskunnalle 3.2.2021 2/2021 PDF
Vanhusten hyvinvointikokeilun pilotoinnin hankkiminen Pelloon 17.3.2021 4/2021 PDF
Teknisen johtajan vuorotteluvapaa 3.5.2021 6/2021 PDF
Lausunto Lapin hyvo-alueen valmistelutoimielimen hallinnoijasta 2.6.2021 7/2021 PDF
vs. sivistysjohtajan palkkaaminen 4.6.2021 8/2021 PDF
Elinvoimajohtajan viransijaisen valitseminen 4.6.2021 9/2021 PDF
Edunvalvonnan asiakirjojen arkistointi 17.9.2021 11/2021 PDF

 

Elinvoimajohtaja (Korhonen, Kai)

 

vs. Elinvoimajohtaja (Niemelä, Juho)

 

Hyvinvointijohtaja (Korteniemi, Johanna)

Asia Päivämäärä Pykälä Tiedostomuoto
Koivulakodin vastaava ohjaaja 30.11.2020 44/2020 PDF
Tuki- ja sijaishoitopalkkio sekä kulukorvaus 2021 11.12.2020 49/2020 PDF
Omaishoidontuen hoitopalkkiot 2021 11.12.2020 50/2020 PDF
Laitoshuoltajan valinta 16.12.2020 55/2020 PDF
Lähihoitajien valinta 20.1.2021 5/2021 PDF
Sairaanhoitajavalinnat 1.2.2021 8/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 23.3.2021 16/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 23.3.2021 17/2021 PDF
Lähihoitajien valinnat 23.3.2021 18/2021 PDF
Hoivapalveluiden esimiehen valinta 12.4.2021 30/2021 PDF
Kehitysvammahuollon ohjaajan valinta 12.4.2021 31/2021 PDF
Lähihoitajien valinnat 24.5.2021 35/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 24.5.2021 36/2021 PDF
Laitosapulaisen valinta 24.5.2021 37/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 14.6.2021 39/2021 PDF
Lähihoitajan valinta 16.8.2021 48/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 10.9.2021 50/2021 PDF
Sairaanhoitajan valinta 24.9.2021 51/2021 PDF