-

Varda

Mikä on Varda?

Varda-tietovaranto kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Vardaan tallennetaan tietoja varhaiskasvatustoimijasta, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan sekä henkilöstöstä.

Tietovarannosta tietoja välitetään viranomaisille (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, Kela sekä Tilastokeskus), joilla on lakiperustainen oikeus hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja. Tietovarannon tiedoista muodostetaan myös summatasoisia raportteja mm. kuntien käyttöön. Tietovarannon tietojen hyödyntämisen lupakäytännöistä vastaa Opetushallitus.

Tietovarannon ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta. CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy vastaa Vardan teknisestä toteutuksesta.

Miksi Varda?

Varda-tietovarannon avulla tuotetaan yhteismitallista, laadukasta ja vertailukelpoista tietoa, jota voidaan hyödyntää niin kunnallisessa kuin valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisessä ja päätöksenteossa. Vardan kautta viranomaistahot saavat ajantasaista tietoa esimerkiksi henkilöstön määristä ja koulutustaustasta sekä lasten määristä varhaiskasvatuksessa. Vardan avulla varhaiskasvatuksen ennakointi- ja suunnittelutyö helpottuvat.

Vardatiedote huoltajille 25.9.2019 (PDF)
Tietoa rekisteröidyille (PDF)
Tietosuojaseloste - Pro Consona (PDF)
Tietosuojaseloste - Varda (linkki opintopolku.fi -sivustolle)