Työ ja yrittäminen
-

Työ ja yrittäminen

Tornionjokilaakso on aktiivinen keskus, jossa on hyvä työskennellä. Yrityspuisto rohkaisee omaan liiketoimintaan, ja paikalliseen yritykseen on kiva mennä töihin. Pellosta ei ole pitkäkään matka Rovaniemen tai pohjoisemman Lapin mahdollisuuksien äären, ja toisaalta etätyöntekijälle aukeavat idylliset olosuhteet elää ja työskennellä.

Pello - keskellä kalottia

Pellon sijainti tarjoaa mahdollisuuden olla osa laajempaa kalottialueen kokonaisuutta. Pello on keskellä maailmanlaajuisesti merkittäviä kuljetusreittejä, jotkaovat saamassa aikaan suuren muutoksen globaalissa logistiikassa kohti pohjoista.

Pellon vieressä ovat rajanaapurit Ruotsi ja Norja, jotka ovat perinteisesti olleet Pellon yhteistyökumppaneita ja valtava taloudellinen voimavara kunnan kehityksen kannalta. Kasvava kiinnostus arktisia alueita kohtaan luo merkittävää kilpailuetua koko Lapin seudulle, Pelloa myöten. Kansainvälisiä sijoittajia kiinnostavat etenkin suuret pohjoisten alueiden kaasu- ja öljyesiintymät sekä kaivostoiminta. Pello on kilpailukykyinen jokiseutukeskus, jossa on potentiaalia hyötyä arktisten alueiden kasvavasta kansainvälisestä kiinnotuksesta. Kiinnostus näkyy jo laajentuneena yritysyhteistyönä koko Pohjoiskalotilla.

Pellon sijainti tarjoaa mahdollisuuksia olla kiinteä osa laajempaa kalottialueen kokonaisuutta. Kalotin logistinen keskus merkitsee, että Pello on aktiivisesti mukana kalotin yhteistyöverkostojen vahvistamisessa ja hyödyntää aktiivisesti pohjoisen kehitysmahdollisuudet parantamalla saavutettavuuttaan sekä logistisia yhteyksiään, palvelujaan ja asemaansa kolmen valtakunnan markkinoilla. Rajanaapurit Ruotsi ja Norja ovat perinteisesti olleet luontevia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa käytävää vuoropuhelua voisi laajentaa. Arktisen alueen taloudellisen merkityksen kasvu on saanut aikaan sen, että myös yritysyhteistyö on eri aloilla laajentunut Pohjoiskalotille.