-

Mitä muuta sinun on hyvä tietää

Koulumatkatuki

Opiskelija, jonka koulumatka on yli 5 km, saa käyttää koulukuljetusta. Opiskelijan, jonka koulumatka on yli 7 km, täytyy täyttää koulumatkatukihakemus lomakkeen (Kelan lomake). Lisäksi ne opiskelijat, jotka käyttävät Juoksengin suunnan aamukuljetusta (Rajalinjat), täyttävät ostotodistuksen. Lomakkeet täytetään sähköisesti (Kelalle ja Matkahuollolle). Sähköiseen järjestelmään kirjautuminen vaatii tunnistautumista. Käytössäsi tulee olla verkkopankkitunnukset. Lomakkeet tulee täyttää pikimmiten koulujen alettua. Matkahuollon kännykkäsovelluksen käyttöönottoon ohjeistetaan koulussa.

Opintotuki

Opiskelija voi hakea opintotukea täytettyään 17 vuotta.  Opintotuki myönnetään Kelan päätöksellä suoraan kolmeksi vuodeksi. Opintojen on oltava päätoimisia, kokonaislaajuus vähintään 75 opintojaksoa. Päätoimisuuden ehtona on, että opiskelija osallistuu lukukauden aikana vähintään 10 opintojaksolle tai kahteen ylioppilastutkintoon kuuluvaan kokeeseen. Jos oppilaitos huomaa, että opinnot eivät edisty riittävästi tai opiskelijalla on liikaa poissaoloja, oppilaitos ilmoittaa asiasta Kelalle, joka voi keskeyttää opintotuen maksamisen.  Opiskelija on velvollinen ilmoittamaan Kelaan opintotukeen vaikuttavista olosuhdemuutoksista. Jos opiskelija aikoo opiskella vielä neljäntenä vuonna, hänen tulee täyttää uusi hakemus. 

Tapaturmavakuutus

Kunnan tapaturmavakuutus korvaa myös lukion opiskelijalle kouluaikana ja koulumatkalla tapahtuneet tapaturmat. Asiasta on täytettävä hakemuslomake, jonka saa koulutoimistosta.