-

Presidentinvaali 2024

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Presidentinvaali Pellon kunnassa

Ennakkoäänestys Pellon kirjastolla

1. vaali

Päivämäärä Aika
ke 17.1.2024 klo 10 - 18
to 18.1.2024 klo 10 - 18
pe 19.1.2024 klo 10 - 18
la 20.1.2024 klo 10 - 14
ma 22.1.2024 klo 10 - 18
ti 23.1.2024 klo 10 - 18

 

2. vaali

Päivämäärä Aika
ke 31.1.2024 klo 10 - 18
to 1.2.2024 klo 10 - 18
pe 2.2.2024 klo 10 - 18
la 3.2.2024 klo 10 - 14
ma 5.2.2024 klo 10 - 18
ti 6.2.2024 klo 10 - 18

 

Ennakkoäänestys kylissä, äänestysauto

1. vaali

ke 17.1.2024 klo 10.00 – 12.00, Juoksengin nuorisotalo, Ratasjärventie 4, 95640 Juoksenki
ke 17.1.2024 klo 12.30 - 13.30, Turtola, kylätalo, Torniontie 148a, 95645 Turtola

to 18.1.2024 klo 10.00 - 11.00, Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15 a, 95790 Lampsijärvi
to 18.1.2024 klo 11.30 – 12.30, Sirkkakosken Sisun talo, Länsipuolentie 100 a, 95780 Sirkkakoski
to 18.1.2024 klo 13.00 - 14.00, Lankojärvi, kaupan piha, Länsipuolentie 41 D, 95770 Lankojärvi

pe 19.1.2024 klo 10.00 – 11.00, Konttajärven Nuorisoseurantalo, Meltauksentie 83, 95760 Konttajärvi
pe 19.1.2024 klo 11.30 - 12.30, Ruuhijärvi, entinen koulu, Meltauksentie 217, 97335 Ruuhivaara
pe 19.1.2024 klo 13.00 - 14.00, Rattosjärvi, Männyn tienhaara

ma 22.1.2024 klo 10.00 - 11.00, Jarhoinen, entinen koulu, Väylänvarrentie 179C, 95720 Jarhoinen
ma 22.1.2024 klo 12.00 – 13.00, Orajärven kyläpuodin piha, Orajärventie 22, 95740 Orajärvi

2. vaali

ke 31.1.2024 klo 10.00 – 12.00, Juoksengin nuorisotalo, Ratasjärventie 4, 95640 Juoksenki
ke 31.1.2024 klo 12.30 - 13.30, Turtola, kylätalo, Torniontie 148a, 95645 Turtola

to 1.2.2024 klo 10.00 - 11.00, Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15 a, 95790 Lampsijärvi
to 1.2.2024 klo 11.30 – 12.30, Sirkkakosken Sisun talo, Länsipuolentie 100 a, 95780 Sirkkakoski
to 1.2.2024 klo 13.00 - 14.00, Lankojärvi, kaupan piha, Länsipuolentie 41 D, 95770 Lankojärvi

pe 2.2.2024 klo 10.00 – 11.00, Konttajärven Nuorisoseurantalo, Meltauksentie 83, 95760 Konttajärvi
pe 2.2.2024 klo 11.30 - 12.30, Ruuhijärvi, entinen koulu, Meltauksentie 217, 97335 Ruuhivaara
pe 2.2.2024 klo 13.00 - 14.00, Rattosjärvi, Männyn tienhaara

ma 5.2.2024 klo 10.00 - 11.00, Jarhoinen, entinen koulu, Väylänvarrentie 179C, 95720 Jarhoinen
ma 5.2.2024 klo 12.00 – 13.00, Orajärven kyläpuodin piha, Orajärventie 22, 95740 Orajärvi

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 kello 9.00 - 20.00 ja toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024 klo 9.00 - 20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Pellon kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on entisessä Koulukeskuksessa, Koulutie 16, 95700 Pello.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. Ajankohtaista tietoa kotiäänestyksen mahdollisuudesta löydät vaalit.fi-sivustolta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen klo 16. Mikäli äänestäjä on määräajassa ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen ei tarvitsee erikseen ilmoittautua toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen voi kuitenkin ilmoittautua myös erikseen tiistaina 30.01.2024 klo 16.00 mennessä

  • puhelimitse virka-aikana 040 588 7688
  • sähköpostitse tatu.tolppi@pello.fi
  • tai kirjallisesti osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Pellon kunnan internetsivuilta (www.pello.fi) ja Pellon kunnantoimistolta (Kunnantie 4).

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestys järjestetään eduskuntavaaleissa ajanjaksolla 17.1.- 23.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali 31.1.-6.2.2024.

Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskus, Kotitien palvelukoti, Kyllinkeidas, Kielas ja Palveluasumisyksikkö Kamari.