-

Aluevaalit 2022

Eduskunta on 23.6.2021 hyväksynyt sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen (HE 241/2020 vp). Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.7.2021.

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Vaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset ja vaaleissa on yhtäläinen äänioikeus. Aluevaaleissa vaalipiirinä on hyvinvointialue. Pello kuuluu Lapin hyvinvointialueeseen. Ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle, äänestäjät äänestävät vain oman hyvinvointialueensa ehdokkaita ja tulos lasketaan hyvinvointialuekohtaisesti. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.

Ensimmäiset aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Lapin hyvinvointialueelle valitaan 59 aluevaltuutettua.

Lisätietoa vaaleista saa vaalit.fi -sivustolta.

Lapin hyvinvointialueen ehdokkaat

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle:  viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022 
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Aluevaalit Pellon kunnassa

Ennakkoäänestys Pellon kirjastolla

Päivämäärä Aika
ke 12.1.2022 klo 10 - 18
to 13.1.2022 klo 10 - 18
pe 14.1.2022 klo 10 - 18
la 15.1.2022 klo 10 - 14
ma 17.1.2022 klo 10 - 18
ti 18.1.2022 klo 10 - 18

 

Ennakkoäänestys kylissä, äänestysauto

ke 12.1.2022 klo 10.00 – 12.00, Juoksengin nuorisotalo, Ratasjärventie 4, 95640 Juoksenki
ke 12.1.2022 klo 12.30 - 14.00, Turtola, entinen koulu, Torniontie 148a, 95645 Turtola

to 13.1.2022 klo 10.00 - 11.30, Sirkkakosken Sisun talo, Länsipuolentie 100 a, 95780 Sirkkakoski
to 13.1.2022 klo 12.30 – 14.00, Lampsijärven kylätalo, Kylätie 15 a, 95790 Lampsijärvi
to 13.1.2022 klo 15.00 - 16.00, Lankojärvi, kaupan piha, Länsipuolentie 41 D, 95770 Lankojärvi

pe 14.1.2022 klo 12.00 – 14.00, Konttajärven Nuorisoseurantalo, Meltauksentie 83, 95760 Konttajärvi
pe 14.1.2022 klo 14.40 - 15.30, Ruuhijärvi, entinen koulu, Meltauksentie 217, 97335 Ruuhivaara
pe 14.1.2022 klo 16.30 - 17.30, Rattosjärvi, Männyn tienhaara

ma 17.1.2022 klo 10.30 - 11.30, Jarhoinen, entinen koulu, Väylänvarrentie 179C, 95720 Jarhoinen
ma 17.1.2022 klo 12.00 – 14.00, Orajärven kylätalo, Orajärventie 24b, 95740 Orajärvi

Vaalipäivän äänestys

Vaalipäivän äänestys toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022 kello 9.00 - 20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää ainoastaan äänioikeusrekisteriin ja ilmoituskorttiin merkityssä oman äänestysalueensa äänestyspaikassa. Pellon kunnassa vaalipäivän äänestyspaikka on Korkeakoululla, keilahallin ala-aulassa, Opintie 7 B, 95700 Pello.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotona kotikunnassaan. Ajankohtaista tietoa kotiäänestyksen mahdollisuudesta löydät vaalit.fi-sivustolta. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestyspäivinä kello 9 ja 20 välisenä aikana. Äänestäjälle ilmoitetaan etukäteen ajankohta, jolloin vaalitoimitsija saapuu.

Henkilön, joka haluaa käyttää kotiäänestysoikeuttaan, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen klo 16.

 • puhelimitse virka-aikana 040 588 7688
 • sähköpostitse tatu.tolppi@pello.fi
 • tai kirjallisesti osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 Pello

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Pellon kunnan internetsivuilta (www.pello.fi) ja Pellon kunnantoimistolta (Kunnantie 4).

Laitosäänestys

Laitosäänestys järjestetään aluevaaleissa ajanjaksolla 12.1.- 17.1.2022.

Äänestys suoritetaan erikseen ilmoitettavana aikana seuraavissa laitoksissa: Terveyskeskus, Kotitien palvelukoti, Kyllinkeidas, Kielas ja Palveluasumisyksikkö Kamari.

Näin toimit, jos olet karanteenissa tai eristyksessä tai sinulla on hengitystieoireita

Hengitystieoireisia ja karanteenissa tai eristyksessä olevia äänestäjiä varten on suunniteltu erityistoimenpiteitä äänestyksen mahdollistamiseksi. Toimenpiteet riippuvat siitä, sairastuuko äänestäjä ennakkoäänestysaikana vai vaalipäivänä. Toimenpiteet voivat vaihdella myös kunnittain.

Ennakkoäänestysaikana

Jos sinulla on hengitystieoireita, odota oireiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon. Hengitystieoireet helpottuvat noin viikon sisällä oireiden alkamisesta.

Jos olet lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule ennakkoäänestyshuoneistoon, vaan odota karanteenin tai eristyksen päättymistä ennen kuin äänestät.

Vaalipäivänä 

Jos sinulla on vaalipäivänä hengitystieoireita tai olet omaehtoisessa tai lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, äänestä äänestyspaikan ohjeiden mukaan. Näissä tapauksissa äänestyksen tulee tapahtua ilman kontaktia muihin ihmisiin ja käyttämällä maskia koko ajan.

Jos tiedät olevasi vaalipäivänä lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä, älä tule sisälle vaalihuoneistoon, vaan ota yhteyttä kunnan vaaliviranomaisiin mahdollisuudesta äänestää ulkona. Lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa poistua kotoaan äänestyspaikalle, jos se ei voi tapahtua ilman kontakteja muihin ihmisiin. Jos oireilet voimakkaasti, pidäthän huolta omasta ja toisten terveydestä pysymällä kotona.

Vaalipäivänä vaalihuoneiston ulkopuolella on puhelinnumero johon soittamalla saat yhteyden vaalitoimitsijoihin. Seuraa tämän jälkeen toimitsijoiden antamia ohjeita äänestyksen suorittamiseksi.

Lisätietoa: https://vaalit.fi/koronaohjeita-aanestajille-aluevaaleissa