Kuntalaisaloite
-

Tee kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on lähivaikuttamisen keino, jolla kuntalaiset voivat tuoda äänensä kuuluviin kunnan asioissa. Kuntalaisaloite on yksittäisen asukkaan tai asukasryhmien laatima kirjallinen aloite, jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon.

Kun kuntalaisaloitteen tekee vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, on se käsiteltävä valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa. Kuntalaisaloitteet käsitellään virallisesti ja aloitteen tekijä saa vastauksen tekemäänsä aloitteeseen.

Ohje kuntalaisaloitteen tekemiseen

Voit toimittaa aloitteen sähköpostilla tai kirjepostina kunnan kirjaamoon.

pellonkunta@pello.fi

Pellon kunta
Kunnantie 4
95700 Pello

Aloite vai palaute?

Jos haluat antaa palautetta tai tehdä ilmoituksia ja toimenpide-ehdotuksia kunnan palveluista, voit antaa palautetta.