-

Wilma

Wilma-kirjautuminen: https://pello.inschool.fi/

Koulun ja kodin välisenä pääviestintäkanavana toimii Wilma-sovellus. Wilma on huoltajan ja koulun työkalu informaation kulkuun. Siellä on nähtävillä esimerkiksi kokeet, myöhästymiset, tekemättömät läksyt, poissaolot ja arvosanat, mutta myös aktiivinen osallistuminen tunnilla, myönteinen asenne ja toisten huomioiminen. Kyse on siis kaikenlaisesta tiedon jakamisesta koulusta kotiin ja kotoa kouluun.