-

Työpajatoiminta

 • Pellon kunnan työpaja on osa kunnan työllistämispalvelua ja tarjoaa asukaslähtöistä, terveyttä - ja hyvinvointia edistävää lähipalvelua.
  • Pellon työpaja rakentuu kahdesta valmennusympäristöstä: Ritavaarasta ja Varikosta (sis. keilahalli).
  • Ritavaarassa valmennus kohdentuu alle 29-vuotiaisiin nuoriin, Varikolla yli 29-vuotiaisiin aikuisiin.
  • Ritavaaran valmennuspalvelut ovat pääasiassa lähelle työelämää sijoittuvia, joiden keskeinen tavoite on tukea erityisesti valmentautujien työtaitoja ja työelämävalmiuksia.
  • Varikolla valmennuspalvelut ovat pitkälti kuntouttavia
 • Fyysisesti Pellon nuorten työpaja sijaitsee Ritavaaralla ja nuorten työpaja on laskettelukeskuksen toiminnan ylläpitäjä (nuorisotyö). Laskettelurinteet ovat lyhyen matkan päässä Pellon keskustasta. Ritavaaralla työtehtävät ovat monipuolisia liittyen esimerkiksi rinne- ja maastotyöhön, rinnekahvilaan sekä markkinointiviestintään.

Ritavaaran laskettelukeskus kevättalvella.

 • Fyysisesti Varikko sijaitsee vanhalla korkeakoululla (Opintie 7B). Varikon palvelut koostuvat seuraavista toiminnoista: iäkkäiden kuntalaisten avustavista tehtävistä, kuten polttopuuhuolto, talonmiespalvelut (kotitalkkaripalvelut) ja pihatyöt. Lisäksi varikolla suoritetaan pienten huonekalujen hiomista ja maalaamista, polkupyörien korjaamista ja huoltoa sekä ompelu- ja korjaustöitä.  Varikko hoitaa myös kunnan omia sisäisiä tehtäviä, kuten postin jakamista, ulkoilualueiden hoitoa, ompelutöitä sekä muita pihatöitä.

Varikon sisäänkäynti korkealla koululla.

 • Paja-asiakkuus on moninaista ja joukossa voi olla jo ammatillisen perustutkinnon suorittaneita.
 • Valmentautujan omat mielenkiinnon kohteet ovat ohjauksen lähtökohtana.
 • Työpaja tarjoaa työympäristön, jossa voi työskennellä omien voimavarojen mukaan.
 • Ritavaaran valmennusmenetelmistä keskeisin on työvalmennus.
 • Työvalmennuksessa korostuu valmentautujien työelämä- ja työyhteisöosaamiseen liittyvien taitojen parantumisen tukeminen.
 • Työpajalle valmentautujat ohjautuvat pääasiassa TE-palveluiden, sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön tai oppilaitosten kautta.
 • Työpajalle voi sijoittua työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatuettuun työhön tai opiskeluihin liittyvään tukijaksoon.
 • Työpaja tekee tiivistä yhteistyötä Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kanssa. Valmentautujat ja opiskelijat voivat suorittaa opintoja pajalla, sillä pajan oppimisympäristö on tunnistettu. Opintojen hyväksyntä tapahtuu toisen asteen oppilaitoksen kautta.

Youtube-linkki Ritavaaraan

Lisätiedot

Huttunen, Katja

Työpajaohjaaja, Ritavalkea