-

Vuoden 2023 parhaiden urheilijoiden palkitseminen

pe jouluk. 08 16:01:00 2023

Pellon kunta pyytää esityksiä vuoden 2023 parhaista urheilijoista. Palkittujen urheilijoiden kotikunnan täytyy olla Pello ja/tai heidän tulee edustaa pellolaista seuraa. Palkitun joukkueen tai seuran täytyy olla pellolainen. Esitykset perusteluineen tulee lähettää 5.1.2024 kello 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen pellonkunta@pello.fi tai osoitteeseen Kunnantie 4, 95700 PELLO.

Palkinnot myönnetään seuraavista kategorioista edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Vuoden urheilija

Vuoden aikana saavutetun menestyksen ohella valinnassa voidaan arvostaa myös henkilökohtaista kehittymistä. Urheilijan lajin täytyy olla valtion liikuntaneuvoston (lajilista) viralliseksi liikuntalajiksi hyväksymä laji.

Vuoden nuori urheilija

Palkittavan henkilön tulee olla alle 18-vuotias. Vuoden aikana saavutetun menestyksen ohella valinnassa voidaan arvostaa myös henkilökohtaista kehittymistä sekä onnistunutta koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittamista. Urheilijan lajin täytyy olla valtion liikuntaneuvoston (lajilista) viralliseksi liikuntalajiksi hyväksymä laji.

Vuoden kläppiurheilija

Palkittavan henkilön tulee olla 12-vuotias tai nuorempi. Valinnassa arvostetaan kehittymistä omassa lajissaan sekä palkittavan positiivista asennetta suhteessa urheiluun ja kanssaharrastajiin. Urheilijan lajin täytyy olla valtion liikuntaneuvoston (lajilista) viralliseksi liikuntalajiksi hyväksymä laji.

Vuoden joukkue tai seura

Valinnassa arvostetaan vuoden aikana saavutettua kilpailumenestystä sekä sen lisäksi toiminnassa näkyvää vahvaa yhteisen tekemisen meininkiä, aktiivisuutta sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää laajaa yhteistyötä.

Vuoden valmentaja

Valinnassa korostetaan oman valmennettavan urheilijan tai joukkueen saavuttamaa menestystä ja/tai kehitystä. Lisäksi vuoden valmentaja on työotteeltaan innostava ja kannustava.

Vuoden liikuttaja

Valinnan kohteena voi olla henkilö, jaosto, seura, työryhmä tai muu yhteisö, jonka toiminta on edistänyt liikunnan harrastamista, luonut aiempaa parempia edellytyksiä liikkumiselle tai innostanut ihmisiä liikkumaan Pellossa.

Vuoden sykähdyttävin liikuntatapahtuma/-teko

Vuoden aikana Pellossa järjestetty liikuntatapahtuma tai -teko, joka on edistänyt liikunnan harrastamista, luonut aiempaa parempia edellytyksiä liikkumiselle tai innostanut liikkumaan Pellossa.

Pellon kunnan urheilustipendit 2023

Pellon kunta jakaa stipendejä menestystä saavuttaneille urheilijoille. Jos olet saanut menestystä nuorten, aikuisten tai senioreiden SM, EM, PM tai MM-kilpailuissa Valtion liikuntaneuvoston viralliseksi liikuntalajiksi hyväksymissä lajeissa, otathan yhteyttä pellonkunta@pello.fi 5.1.2024 kello 15 mennessä. Stipendin saajan kotikunta tulee olla Pello. Kerro viestissä missä ja milloin menestystä on tullut.

Seurastipendi

Stipendillä palkitaan myös pellolainen seura, jota urheilija edustaa. Seurastipendi on puolet urheilijan saamasta stipendistä, poikkeuksena nuorten sarjojen seurastipendi, joka on urheilijan saaman stipendin suuruinen.