Työttömien terveystarkastus
-

Työttömien terveystarkastus

Työttömänä sinulla on oikeus maksuttomaan kunnan järjestämään terveystarkastukseen, joka sisältää terveydentilan kartoituksen. Tarvittaessa sinut ohjataan lääkärille tai eri alojen asiantuntijoiden vastaanotolle.

Terveystarkastuksen tavoitteena on arvioida ja edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Lisäksi pyritään ennaltaehkäisemään mahdollisten terveysongelmien syntymistä.

Mikäli terveystarkastuksessa löytyy esimerkiksi vamma tai sairaus, joka vaikuttaa työllistymiseen, tähän liittyvä erityinen palvelutarve voidaan ottaa huomioon kaikissa julkisissa työvoimapalveluissa. Terveystarkastuksesta säädetään laissa (1326/2010, 13 §).

Jos haluat terveystarkastukseen, voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon tai voit varata ajan suoraan oman alueesi työnhakijoiden terveystarkastukseen.

Lisätiedot