-

Sosiaaliasiamies

"Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa."

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?

Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen asiakkaana.

Haluat neuvoja sosiaalipalveluita tai varhaiskasvatusta koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen tekemisessä.

Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon tai varhaiskasvatukseen liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta asuinkunnassasi.

Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen palveluista tai tyytymätön saamiisi palveluihin.

Olet tyytymätön sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.

Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon tai varhaiskasvatuksen päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

(laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 24 § ja varhaiskasvatuslaki 53 §)

Neuvoa asiakasta asiakaslain tai varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.

Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.

Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.

Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Neuvonta ti klo 12-15 ja ke–to klo 10–13, puh. 050 341 5244

Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.

Sosiaaliasiamiehet

Saarinen, Sanna
Sointula, Maija-Kaisa
Vainio, Heidi

Sähköposti sosiaaliasiamies@merikratos.fi (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja)

Postiosoite Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Pohjoisrinteentie 4, 21410 Lieto

Sosiaaliasiamiespalvelun rekisteriseloste (PDF)

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukainen muistutuslomake (PDF)