-

Uimarannat 

Uimarantaluettelo vuodelle 2023

Pellossa sijaitsee kaksi yleistä uimarantaa:

Ranta Osoite Karttalinkki
Jolmanputaan uimaranta Hakatie, 95700 Pello Google Maps
Valkeajärven uimaranta Ritavalkea, 95700 Pello Google Maps

Yleiset uimarannat luokitellaan ns. yleisiin ja pieniin yleisiin uimarantoihin kävijämäärän mukaan. Uimarannoista on laadittu uimarantaluettelo, joka päivitetään vuosittain ennen uimakauden alkua. Uimakausi Lapissa alkaa 25.6. ja päättyy 15.8. Uimarantaluettelossa mainittujen rantojen uimaveden laatua tarkkaillaan uimakauden aikana.

Uimavesinäytteistä tutkitaan sellaisten bakteerien esiintymistä, jotka osoittavat uimaveden ulosteperäistä saastumista. Lisäksi uimarannoilta tehdään havaintoja myös syanobakteerien eli sinilevien esiintymisestä. Uimarantojen uimavesinäytteiden tulokset ja havainnot ovat nähtävillä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla: www.rovaniemi.fi/Asuminen-ja-ymparisto/Ymparistoterveys/Uimarantojen-veden-laatu