Kuulutus: Maa-aines ja ympäristölupahakemuksesta
-

Julkaistu

Kuulutus: Maa-aines ja ympäristölupahakemuksesta

Maanrakennus- ja kuljetus T. Välimaa hakee maa-aines- ja ympäristölupaa Pellon kunnan Kivivaaraan. Maa-aineslupaa haetaan 50 000 m 3 määrälle, josta kalliokiveä on 40 500 m 3 ja soraa sekä hiekkaa 8 500 m 3 . Lupia haetaan 10 vuoden ajalle ja 22 720 m 2 alueella (2.272 hehtaaria). Suunniteltu alin ottotaso on + 136,39 metriä N2000 järjestelmässä. Suurin ottosyvyys on 8 metriä. Käyttötarkoitus on 25 % betonituotantoon, 25 % täyttöihin ja 50 % teiden ylläpitoon ja rakentamiseen. Ympäristölupaa haetaan kalliokiviaineksen murskaustoiminnalle käsittäen kalliokiven porauksen, räjäytyksen, rikotuksen sekä murskauksen kivenmurskaamolla. Aineksen oton jälkeen alue osin maisemoidaan ja osa jää läheisen moottori- ja raviradan parkkipaikaksi.

Toiminta sijoittuu kiinteistölle 854-404-23-104 Kivijärvi, sijaintikoordinaatit: pohjoinen 741 3390, itäinen 369 513.

Haettu lupa-alue on Kivivaaran länsirinteessä, noin 4.5 km Pellon kunnan keskustasta pohjoiseen. Alue on Länsi-Lapin maakuntakaavassa merkinnällä M4515 Pellon maa- ja metsätalousvaltainen alue. Lähin vesistö on Tornionjoki 1.4 km länteen alueesta sekä Kivijärvi 1.2 km itään päin. Lähin asutus on Vaaranperällä noin 970 metriä luoteeseen alueelta. Lähin muinaisjäännös on Kittisvaaran laella noin 860 metriä länteen, Stuven ketjun piste (10 000 16 401). Alue ei ole pohjavesialuetta eikä sijoitu arvokkaille kallio- tai moreenialueille eikä sillä ole muitakaan maankäytön rajoituksia. Maasto on mäntyvaltaista metsämaata. Alueelle on käynti Kittisvaarantieltä. Muu lähin kohde on haettavan alueen länsipuolella moottori- ja ravirata. Hakijan yhdyshenkilö Tapio Välimaa puh 0400 395 446 sähköposti maanrakennusvalimaa@outlook.com

Kuuluttaja on lupaviranomaisena toimiva Rovaniemen ympäristölautakunta.

Kuulutuksen julkaisupäivä 22.5.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä: Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisuajankohdasta.

Asiakirjojen nähtävillä olo: Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Pellon kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.pello.fi ajalla 22.5.-28.6.2024, ajankohtaista kuulutukset.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet: Asiaa koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisesti 22.5.–28.6.2024 välisenä aikana kello 15 mennessä Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunnalle osoitteeseen: Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta, PL 1008, 96101 Rovaniemi tai sähköpostitse ympäristötarkastajalle osoitteeseen pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Pekka Peuranen puh 040 66 73742, pekka.peuranen@rovaniemi.fi

Kuulutus (PDF)
Hakemusasiakirjat (PDF)

CaseM 2024-1748


Tämä kuulutus on ollut julkaistuna Pellon kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa www.pello.fi 22.5. - 28.6.2024

 

Ilmoitustaulun hoitaja Tatu Tolppi


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!