-

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on asumismuoto, johon liittyy sosiaalipalveluita, kuten sosiaaliohjaajan tarjoamaa tukea. Kunta järjestää tuettua asumista henkilöille, jotka tarvitsevat tukea siirtyessään itsenäiseen asumiseen esimerkiksi vanhempien tai muiden huoltajien luota tai laitoksesta. Sitä voidaan tarjota myös esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille, päihdeongelmaisille ja lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea arkitoiminnoissa ja elämänhallinnassa. Tuettua asumista voidaan järjestää asuntoloissa tai kunnan vuokra-asunnoissa, mutta palvelua voidaan tarjota myös muunlaisiin asuntoihin. Tukiasuntoja on kuntien lisäksi yhdistyksillä ja yrityksillä. Vaihtoehdoista saa tietoa kunnan sosiaalitoimesta.

Palvelukanavat