Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito
-

Selviämis-, katkaisu- ja vieroitushoito

Päihdekierteen katkaisemiseen on saatavissa apua. Terveyskeskuksen lääkäri voi ottaa vuodeosastolle päihtyneen suojiinsa ja tarjota turvallisen paikan alkoholin, huumeen, lääkeaineen tai muun päihteen vaikutuksesta selviämiseen. Terveyskeskuksen vuodeosastolla tapahtuvassa katkaisuhoidossa päihdekierre katkaistaan hoitohenkilökunnan avustuksella ja valvonnassa. Tähän kuluu aikaa yleensä muutama vuorokausi. Vieroitushoito on pitkäkestoista toimintaa, johon kuuluu myös tukea elämänhallintaan, mielenterveyteen ja päihteiden käytöstä aiheutuneiden muiden ongelmien ratkaisemiseen. Vieroitusjakso julkisessa tai yksityisessä kuntoutuslaitoksessa voi kestää kahdesta neljään viikkoa. Avohoitona toteutettava jälkihoito voi kestää niin kauan kuin on tarpeen, jopa vuosia. Jos päihdeongelmainen ei itse halua hoitoa, hänet voidaan ottaa tahdosta riippumattomaan hoitoon vain, mikäli hän on välittömässä hengenvaarassa, hänen terveytensä on vakavassa vaarassa tai hän väkivaltaisuudellaan aiheuttaa vaaraa muille.

Palvelukanavat