Perhekuntoutuksen palvelut
-

Perhekuntoutuksen palvelut

Perhekuntoutuksessa perhe saa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalityöntekijä auttaa perhettä esimerkiksi luomaan toimivan päivärytmin ja huolehtimaan ruoanvalmistuksesta ja muista kodin tehtävistä. Hän opastaa ja tukee vanhempia lastenkasvatuksessa, talouden hallinnassa ja perheen tulevaisuuden suunnittelussa. Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Kuntoutus on suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea vanhempia kasvatustehtävässä, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja taata lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Palvelukanavat