-

Perhehoito

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai aikuiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva aikuinen voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Kunta voi tehdä sopimuksen perhehoidosta hoitajan tai yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Hoidettavia voi olla enintään neljä perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään. Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Palvelukanavat