Perheasioiden sovittelu
-

Perheasioiden sovittelu

Pariskunta voi hakeutua perheasiain sovitteluun ristiriitatilanteissa, eroa harkitessaan tai siitä jo päätettyään. Sovittelua voidaan käyttää myös eron jälkeen esimerkiksi lapsiin liittyvien erimielisyyksien selvittämiseksi. Sovitteluun on oikeus avioliitossa, avoliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla sekä perheiden lapsilla. Sovitteluun osallistuminen on luottamuksellista ja vapaaehtoista. Sovittelijat ovat perheneuvontaan, perheoikeuteen tai lastensuojeluun perehtyneitä henkilöitä, joilla on lupa toimen harjoittamiseen. Perheasioiden sovittelua järjestää kunnan sosiaalitoimi itsenäisesti tai yhteistyössä esimerkiksi yhdistysten, yritysten, säätiöiden tai muiden ammattitaitoisten toimijoiden kanssa.

Palvelukanavat