Palvelutarpeiden selvittäminen
-

Palvelutarpeiden selvittäminen

Palvelutarpeen selvityksen tekee kunnan palveluohjaaja. Palvelutarpeen arviointi tehdään mahdollisuuksien mukaan asiakkaan kotona ja selvitykseen osallistuu yksi tai useampi asiantuntija sekä asiakkaan lähiomainen.