Päihdeongelmaisten palveluohjaus
-

Päihdeongelmaisten palveluohjaus

Kunta tarjoaa päihdeongelmaisille ja heidän läheisilleen neuvontaa päihdevieroitukseen ja -kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Kunnan sosiaalitoimi ohjaa ja neuvoo, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien päihdepalveluiden pariin. Päihdeongelmaiset ja heidän läheisensä voivat saada palveluohjausta esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä.

Palvelukanavat