Omaishoidon tuki
-

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Kunta tukee omaishoitoperheitä järjestämällä joka toisen viikon keskiviikkona Ikätupa- kokoontumisen Kyllinkeitaan palvelutalossa. Ikätuvalla on ohjattua toimintaa, ruokailu ja kahvit. Omaishoitaja voi sillä aikaa hoitaa asioita tai levätä.Ikätuvan osallistumismaksu 7 €/ kerta. Kunta tarjoaa omaishoidettaville lyhytaikaisjaksoja palvelukodeissa. Hoitajakson on tarkoitus tukea asiakkaan hoitoa ja huolenpitoa läheisen loman aikana.