Nuorten palveluohjaus
-

Nuorten palveluohjaus

Jos 13-17-vuotiaalla nuorella on terveyteen, sairauteen tai vammaisuuteen, perhe- tai kaverisuhteisiin tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, kunta tarjoaa neuvontaa nuorelle ja perheelle tarjottaviin palveluihin liittyvissä asioissa. Neuvoa antavat kunnan sosiaalitoimi, koulukuraattori/etsivä nuorisotyöntekijä ja kouluterveydenhuolto. Nämä toimijat kertovat, millaista apua ja palveluita on tarjolla, miten palveluihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palvelujen pariin.

Palvelukanavat