Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus
-

Mielenterveyskuntoutujien palveluohjaus

Kunta tarjoaa mielenterveyskuntoutujille ja heidän läheisilleen neuvontaa terveys- ja sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Neuvontaa tarjoaa kunnan sosiaalitoimi ja mielenterveyskeskus. Nämä toimijat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien mielenterveyspalveluiden pariin.

Palvelukanavat