Maahanmuuttajien palveluohjaus
-

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Kunta tarjoaa maahanmuuttajille neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, talouteen ja toimeentuloon, opiskeluun ja työhön liittyvissä asioissa. Neuvontaa antaa kunnan sosiaalitoimen työntekijät. He kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palveluiden pariin.

Palvelukanavat