Lastensuojelun päivystys
-

Lastensuojelun päivystys

Lastensuojelun päivystykseen tulee ottaa yhteyttä, kun lapsen, nuoren tai perheen tilanne edellyttää kiireellistä neuvontaa tai välitöntä puuttumista. Tällaiset tilanteet voivat liittyä esimerkiksi väkivaltaan, päihteisiin tai epäilyyn, että lapsesta huolehtiminen on laiminlyöty. Kunnan lastensuojelun päivystys vastaa ympäri vuorokauden. Pellon kunta järjestää virka-aikaisen päivystyksen omana toimintana ja virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen yhdessä Tunturi-Lapin kuntien kanssa. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin, hätäkeskuksen ja muiden viranomaisten kanssa.

Palvelukanavat