Lasten palveluohjaus
-

Lasten palveluohjaus

Jos alle 13-vuotiaalla lapsella on terveyteen, sairauteen tai vammaisuuteen, perhe- tai kaverisuhteisiin tai koulunkäyntiin liittyviä ongelmia, kunta tarjoaa neuvontaa lapselle ja perheelle tarjottaviin palveluihin liittyvissä asioissa. Neuvoa antavat kunnan sosiaalitoimi, koulukuraattori ja kouluterveydenhuolto. Nämä toimijat kertovat, millaista apua ja palveluita on tarjolla, miten palveluihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat myös muiden kuin kunnan tuottamien palvelujen pariin.

Palvelukanavat