Lapsen elatusavun vahvistaminen
-

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Alle 18-vuotiaan vanhemmat voivat erotessaan sopia lapsen elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan sosiaalipalveluista vastaavan lautakunnan viranhaltijalle, lastenvalvojalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja. Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat. Jos elatusapu jää liian pieneksi tai jos elatusvelvollinen ei pysty sitä maksamaan, lapsen elatuksen turvaa Kelan maksama elatustuki, jota on erikseen haettava.

Palvelukanavat