Koulukuraattoripalvelut
-

Koulukuraattoripalvelut

Koulukuraattori on oppilaiden ja opiskelijoiden luottamushenkilö. Kuraattori auttaa koulunkäyntiin, opiskeluun, kasvuun ja kehitykseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä asioissa. Palvelu on tarkoitettu kaikille Pellon kunnan oppilaille ja opiskelijoille. Koulukuraattori tekee tiivistä yhteistyötä koulun henkilökunnan sekä oppilaiden/opiskelijoiden huoltajien kanssa. Toimintaan kuuluu myös erilaisten ryhmätoimintojen ohjaaminen, kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen ja kehittäminen sekä moniammatillinen yhteistyö muiden toimijoiden, esimerkiksi kouluterveydenhuollon sekä sosiaali- ja mielenterveystoimiston kanssa.

Asiasanat

koulukuraattori

Palvelukanavat