-

Kotipalvelu

Kotihoitoa tarjotaan sekä säännöllisesti että tilapäisesti. Kotipalvelua tarjotaan joka päivä klo 0700-2100. Kotihoidon tukipalveluja ovat muun muassa ateriapalvelu, turvapuhelin, saunotusapu, asiointiapu ja saattaja-apu.

Palvelukanavat