Henkilökohtainen apu
-

Henkilökohtainen apu

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kunta korvaa avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Työnantajavelvotteessa auttaa yleinen edunvalvoja. Vaativassa palvelutarpeessa kunta järjestää palvelun itse. Lisäksi kunta hankkii palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta.

Palvelukanavat