Etsivä nuorisotyö
-

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö tarjoaa luottamuksellista, vapaaehtoista ja maksutonta neuvontaa ja ohjausta Pellon kunnassa kirjoilla oleville alle 29-vuotiaille henkilöille. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on auttaa ja ohjata opiskeluun, työllistymiseen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa sekä tukea nuoren elämänhallintaa. Etsivään voi olla yhteydessä nuori itse, nuoresta huolissaan olevat läheiset ja kaverit, tai esimerkiksi koulujen henkilökunta. Etsivä nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä oppilas- ja opiskelijahuollon, sosiaali- ja mielenterveystoimiston sekä TE-palveluiden kanssa. Oppilaitoksilla ja Puolustusvoimilla on mahdollisuus toimittaa etsivälle nuorisotyölle niiden pellolaisten nuorten tiedot, joiden opinnot tai varusmiespalvelus keskeytyvät. Myös muulla viranomaisella on oikeus ilmoittaa nuoren tiedot etsivälle nuorisotyölle, jos arvioi sen tarpeelliseksi. Saatuaan nämä ilmoitukset, etsivä nuorisotyö on nuoreen yhteydessä ja tarjoaa mahdollisuutta vapaaehtoiseen yhteistyöhön. Yhteistyö aloitetaan, mikäli nuori niin haluaa.

Asiasanat

nuorisopalvelut nuorten palveluohjaus koulutukseen pääsy etsivä nuorisotyö

Palvelukanavat